загрузка...
 
Типи РНК.
Повернутись до змісту

Типи РНК.

На основі розміру, структури і функції молекул розрізняють три типи РНК, характерних як для прокаріотів, так і для еукаріотів.

Інформаційна РНК (іРНК). Її молекули утворюються на певних ділянках ДНК, несуть інформацію із  структурних генів і мають вигляд комплементарної копії ділянки одного з ланцюгів ДНК. Вони несуть закодовану інформацію про первинну структуру білків у цитоплазму, де прикріплюються до рибосом і реалізують цю інформацію.

Інформаційна РНК є матрицею для синтезу поліпептидів (білків), тому її називають також матричною (мРНК). Матрична РНК є шаблоном, на якому будуються поліпептиди відповідно до закладеної генетичної інформації. Інформаційна РНК містить інформацію про порядок розташування амінокислот у синтезованому білку. Розташування амінокислот кодується чіткою послідовністю нуклеотидів у молекулі іРНК. Кожній амінокислоті відповідає свій триплет нуклеотидів (кодон). Молекули іРНК складаються з 300–3000 нуклеотидів. Вони становлять 0,5–3,0% маси всіх РНК клітини. Інформаційна РНК утворюється в ядрі у вигляді про-іРНК, яка містить екзони (інформативні послідовності нуклеотидів) і інтрони (неінформаційні послідовності). У результаті процесингу (вирізання інтронних ділянок) вона "дозріває" і надходить у цитоплазму, де відразу приєднується до рибосом.

Транспортна РНК (тРНК). Молекули тРНК утворюються на спеціальних генах. Транспортні РНК короткі, однониткові, мають форму листка конюшини завдяки комплементарному сполученню основ на різних ділянках ланцюга, складаються з невеликого числа нуклеотидів – 75–90. Від загальної маси РНК на тРНК припадає близько 10-15%. У цитоплазмі молекули тРНК переносять до місця синтезу білків тільки відповідні їм амінокислоти. Кожній амінокислоті відповідає своя тРНК внаслідок особливостей нуклеотидної послідовності та просторової структури. Молекули тРНК мають чотири важливі ділянки:

а) транспортна – до якої приєднується специфічна амінокислота;

б) антикодон, що являє собою три специфічні рибонуклеотиди (триплет) і є комплементарним триплету на іРНК (кодону);

в) ділянка приєднання ферменту, який каталізує приєднання амінокислоти до тРНК;

г) ділянка зв’язування з рибосомою – певна послідовність нуклеотидів, що потрібна для прикріплення до рибосом.

Рибосомальна РНК (рРНК). Рибосомальна РНК утворюється в ядерці на спеціальних генах ДНК. рРНК – велика одноланцюгова нерозгалужена молекула, що включає 3000–5000 нуклеотидів. Із загальної маси РНК на її частку припадає до 90%. У каріоплазмі рРНК і різні білки об’єднуються у співвідношенні 1:1 для утворення малих і великих субодиниць рибосом.

Функції рРНК в структурі рибосоми: забезпечує процес синтезу білків; забезпечує зв’язування іРНК з рибосомами за допомогою певних послідовностей нуклеотидів. загрузка...