загрузка...
 
Аналізуюче схрещування.
Повернутись до змісту

Аналізуюче схрещування.

Генотип організму, який має рецесивний вияв ознаки, визначається за його фенотипом. Такий організм обов’язково має бути гомозиготним за рецесивним алелем, бо у випадку гетерозиготності у нього був би домінантний вияв ознак. Гомозиготна і гетерозиготна особини не відрізняються між собою за фенотипом. Для визначення генотипу у дослідах на рослинах і тваринах проводять аналізуюче схрещування і дізнаються про генотип аналізованої особини за її потомством. Аналізуюче схрещування полягає в тому, що особина, генотип якої необхідно з’ясувати, схрещується з рецесивною формою.

Якщо від такого схрещування все потомство виявиться однорідним, одже, аналізована особина гомозиготна, якщо ж відбудеться розщеплення, то вона гетерозиготна.

 

Як видно із схеми, при аналізуючому схрещуванні для потомства гетерозиготної особини характерне розщеплення у співвідношенні 1:1.

Визначення генотипів має велике значення при селекційній роботі у тваринництві та рослинництві. Аналіз генотипів важливий також для медичної генетики. Але на відміну від селекціонерів і дослідників, які мають справу з рослинами і тваринами і можуть ставити експерименти зі схрещування організмів, антропогенетик і лікар звертаються до аналізу родоводів і за кількісними співвідношеннями потомків у них шукають шлюби, які є аналізуючими.загрузка...