загрузка...
 
Основні етапи реплікації:
Повернутись до змісту

Основні етапи реплікації:

 І Ініціація (від лат. initialis первинний, початковий):

Рисунок 10 – Реплікація ДНК - фосфорилювання – активація дезоксирибонуклеотидів в результаті взаємодії з АТФ;

- розпізнавання точки ініціації (спеціальної послідовності нуклеотидів);

- розкручування молекули ДНК шляхом розриву водневих зв’язків між комплементарними нуклеотидами.

ІІ Елонгація – додавання дезоксирибонуклеотиду до 3'-кінця ланцюга, що росте. Процес каталізується ДНК-полімеразою. Приєднані сусідні нуклеотиди зв’язуються між собою фосфорними залишками та утворюють новий ланцюг ДНК

ІІІ Термінація (від лат. terminalis – кінцевий): після завершення процесу реплікації молекули, що утворилися, розділяються, і кожна дочірня нитка ДНК скручується разом з материнською в подвійну спіраль. Так утворюються дві молекули ДНК, ідентичні материнській.

Значення реплікації:

а) процес є важливим молекулярним механізмом, що лежить в основі всіх різновидів поділу клітин про- й еукаріотів;

б) забезпечує розмноження як одноклітинних, так і багатоклітинних організмів;

в) підтримує сталість клітинного складу органів, тканин і організму внаслідок генетичної регенерації;

г) забезпечує тривале існування окремих індивідуумів та видів організмів;

д) сприяє точному подвоєнню інформації;

е) у процесі реплікації можливі помилки (мутації), що може призводити до порушень синтезу білків з розвитком патологічних змін.загрузка...