загрузка...
 
2.3 Випаровування із тиглів, матеріали тиглів
Повернутись до змісту

2.3 Випаровування із тиглів, матеріали тиглів

Тиглі використовуються в тому випадку, коли для  одержання плівки необхідно сконденсувати велику кількість речовини (до 10 і більше грамів). Через те, що розплавлений метал довго перебуває в контакті з матеріалом тигля, вибір останнього повинен бути дуже ретельним. Це може бути як чистий метал, так і окисли (кераміки) (таблиця 1.1). Якщо вдало підібрати пару метал тигля - метал плівки, то металевий тигель буде мати перевагу над керамічним у зв'язку з меншим забрудненням одержуваних плівок. Наприклад, молібденовий тигель можна дуже ефективно використовувати при конденсації плівок Cu, Ag, Fe. Нагрівач тигля може мати різну конструкцію. Найбільш проста - спіраль із дроту - може бути використана не тільки для металевого, й для керамічного тигля (рис.1.6).

 

Рисунок 1.6 - Керамічний тигель із нагрівником у вигляді спіралі

Опис більш ефективних нагрівників для тиглів можна знайти в роботах, поданих у списку літератури. Інколи нагрівання тиглів здійснюють індукційним високочастотним методом, що має деякі переваги над радіаційним. По-перше, температуру рідкого металу можна підтримувати при температурі, не вищій від температури випаровування. Це зменшує взаємодію зі стінками тигля. По-друге, енергетичні затрати за рахунок випромінювання і теплопровідності при індукційному нагріванні менші. Є ще деякі переваги цього методу. Поряд із цим можна назвати і суттєвий  недолік - велика  вартість ВЧ-генератора.

Поряд із металевими і керамічними тиглями широкого розповсюдження набули також графітні. Звичайний промисловий графіт відносно м'який і пористий. Піролітичний графіт - твердий і густий матеріал. Але як матеріал тигля найкраще застосовувати склоподібний графіт, який був синтезований у 1963 році.загрузка...