загрузка...
 
18.2 Карбід вольфраму
Повернутись до змісту

18.2 Карбід вольфраму

Систематичні дослідження умов утворення плівкових карбідів вольфраму (a-W2C, b- W2C і WC) та їх кристалічної структури проведені В.М. Ієвлєвим та ін.

Синтез карбідів здійснювався шляхом термовідпалювання або при фотонній обробці (ФО) плівкових систем W/C, C/W/C, C/W/W/C. Кристалічна структура і фазовий склад досліджувалися методами ПЕМ та рентгенографії. Товщина багатошарових зразків мала такі значення: 0,1 (W/C, C/W/C) та 0,5 мкм (W/C та C/W/W/C). Аналіз елементного складу здійснювався методом ОЕС.

Таблиця 1.10 – Питомий опір і мікротвердість деяких

нітридів

Нітрид

Метод отриман-ня

r?108, Ом?м

Метод отриман-ня

Нm, ГПа

Тов-щина, мкм

TixN (x@2)

МР

~200

-

-

-

TiN0,86

Електрон-ний циклотронний резонанс

45

Іонно-дуговий розряд

21,2±0,5; ~28

20-25

5

TiN0,98

АРР

110

МР

~24

5

TiN1,06

АРР

82

Вакуум-не осад-ження

32,4±3,7

5

TiNx (x@1) (монокр.)

МР

18

-

-

-

Оскільки фазові перетворення при двох методах відпалювання майже ідентичні, то можна говорити лише про субструктурні відміни при двох методах термообробки. Наведені в таблиці 1.11 дані дозволяють зрозуміти, у чому полягають відмінності фазового складу при ФО чи при швидкому термічному відпалюванні.

Таким чином, при ФО фаза WO3 не утворюється, а при швидкій термообробці (tв @ 2с) фаза ОЦК W не повністю карбідизується, хоча при збільшенні tв до 10 с з’являється карбід WC разом із W2С (відмітимо, що при ФО   вдається синтезувати однофазний нанокристалічний карбід WC).

Таблиця 1.11 – Фазовий склад при термо- і фотонній

обробці

Багато-шарова

система

Режим синтезу, Дж?см-2

Фазо-вий склад

Тп, К

Час від-палю-вання, с

Фазовий склад

W/C

260

450

450

W2C

W2C

WC

-

-

-

C/W/C

-

-

970

1270

1350

1350

2

2

2

10

W

W+WO3

W+W2C

W2C+WC

C/W/.../W/C

200

260

260

W2C

W2C

WC

-

-

-

Рентгенографічні дослідження дозволяють визначити тип і параметри решітки карбідних фаз. Фаза W2С має дві поліморфні модифікації із орторомбічною (часто її називають ромбічною) решіткою (а = 0,472; b = 0,603 та c=0,518 нм) та гексагональною (а = 0,299 та c = 0,472 нм). Оскільки у цих двох фазах міжплощинні відстані практичного однакові, то їх ідентифікацію необхідно здійснювати шляхом додаткового аналізу інтенсивностей дифракційних ліній. Карбід WC має гексагональну решітку з параметрами а = 0,291 та с = 0,284 нм.

Якщо узагальнити результати досліджень, то можна одержати таку послідовність утворення карбідних фаз:

W + C ® W + C + W2С ® C + W + W2С + WС ® WС.

Водночас у товстих плівкових системах спостерігаються деякі відхилення від цієї схеми.

Задачі та вправи

Задача 1 Викласти фізико-хімічні основи методу іонно-стимульованого осадження нітридних плівок.

Задача 2 Електронографічні дослідження [1] ГЩП-фази W2C показують, що найбільш інтенсивні лініїї (002) і (110) мають міжплощинні відстані 0,235 і 0,177 нм. За цими даними оцінити величину параметрів а і с ГЩП - решітки.

Відповідь: а = 0,300 нм, с = 0,472 нм.

Задача 3 Згідно з даними [2] плівковий нітрид титану має ГЦК - решітку з параметром а = 0,424 нм, причому радіус іона Ті має величину r+ = 0,147 нм. Виходячи із цих даних, оцінити величину радіуса (r-) іона азоту.

Задача 4 Виходячи із даних [3], визначити фізичні й хімічні методи отримання нанокристалічних нітридів і карбідів.загрузка...