загрузка...
 
20 Залежність розміру критичного зародка від матеріалу плівки та підкладки
Повернутись до змісту

20 Залежність розміру критичного зародка від матеріалу плівки та підкладки

Розмір критичного зародка дуже залежить від природи металу, що конденсується. Розрахунки величини rкр на основі рівняння Клапейрона-Клаузіуса (1.2) та правила Троутона свідчать про те, що розмір rкр зменшується при збільшенні температури кипіння металу. Таким чином, у металів W, Mo, Ta, Pt, Nі та інших навіть маленькі зародки (окремий атом) є термодинамічно стійкими, і їх дисоціація чи ревипарування малоймовірні. З іншого боку, у металів із низькою температурою кипіння (Cd, Zn, Mg та ін.) критичні зародки повинні стати великими, перш ніж настане їх термодинамічна стійкість. Причому якщо в першому випадку стійкість різко збільшується при збільшенні розміру, то в другому - стійкість зростає дуже повільно, а дисоціація чи ревипаровування більш імовірні.

Із теорії також випливає, що за інших однакових умов критичний зародок має більші розміри, якщо поверхнева енергія металу велика, а матеріалу підкладки - відносно мала. Крім двох розглянутих факторів - матеріалу плівки та підкладки, - розмір критичного зародка також суттєво залежить від енергії адсорбції Еа , температури підкладки, а також швидкості конденсації.загрузка...