загрузка...
 
25.2 Механізми епітаксіального росту
Повернутись до змісту

25.2 Механізми епітаксіального росту

Найбільш перспективний теоретичний напрямок вивчення епітаксії пов'язаний з уявленням про дефекти кристалічної будови як вирішального фактору при зародженні та формуванні епітаксіальних плівок. Причому під дефектами розуміють як точкові дефекти, так і дефекти невідповідності решіток на межі їх зрощення. Зважаючи на сказане, пропонуємо таку класифікацію механізмів епітаксіального росту:

а) регулярна, бездефектна епітаксія з пружною   компенсацією невідповідності, яка містить такі види:

автоепітаксію;

епітаксію при малій різниці параметрів решіток;

епітаксію з малою відмінністю симетрії решіток;

б)регулярна, бездислокаційна епітаксія з виникненням спеціальної поверхні розділу, яка містить такі види:

спряження з утворенням двійникової межі або дефекту пакування;

спряження різних фаз, решітки яких допускають регулярність спряження;

в)регулярна епітаксія з додатковою компенсацією невідповідності з точковими дефектами, в тому числі:

ізольованими точковими дефектами;

ланцюжком точкових дефектів;

надрешітками вакансій або домішкових атомів;

г)регулярна епітаксія з компенсацією невідповідності з крайовими і гвинтовими дислокаціями невідповідності;

д)нерегулярна епітаксія з виникненням розділу з такою самою структурою, як і на межі з великим кутом повороту.

У процесі росту епітаксіального шару види епітаксії можуть безперервно змінюватися з переходом із одного її різновиду в інший. Крім того, енергетичний мінімум для одного виду спряження необов'язково повинен збігатися з енергетичним мінімумом для іншого. Так, наприклад, для спряження на точкових дефектах може виявитися вигідною одна орієнтація, а для спряження на дислокаціях - інша.загрузка...