загрузка...
 
30.4 Розрахунок величини ST
Повернутись до змісту

30.4 Розрахунок величини ST

Якщо плівку конденсують на підігріту підкладку з іншим значенням коефіцієнта aп , то після охолодження до кімнатної температури у плівці виникають макронапруження термічного походження, величина і знак яких залежать від співвідношення між aп та a . Виникають пружні деформації DeТ і SТ:

DeТ = (a-aп)DТ,  SТ = E/(1-n)((a - aп)DТ),           (2.7)

де Е і n - модуль Юнга та коефіцієнт Пуассона для плівки; DТ - різниця температур Тп-Т (Т - температура, при якій обчислюється величина SТ).загрузка...