загрузка...
 
Частина 3 ЗАСТОСУВАННЯ ПЛІВКОВИХ МАТЕРІАЛІВ Вступ
Повернутись до змісту

Частина 3 ЗАСТОСУВАННЯ ПЛІВКОВИХ МАТЕРІАЛІВ Вступ

Стрімкий розвиток електроніки та обчислювальної техніки дозволив здійснювати широку автоматизацію різних процесів у промисловості, сфері наукових досліджень, у повсякденному житті. Реалізація цієї автоматизації  значною мірою визначається можливістю пристроїв отримувати інформацію про певний параметр або процес, які називаються датчиками. Застосування датчиків не обмежується лише автоматизованими системами, оскільки вони можуть виконувати також функції елементів вимірювальних систем.

У вузькому розумінні до датчика відносять основні вузли електричної схеми для вимірювання неелектричних величин. При такому означенні необхідний перетворювач неелектричної величини в адекватний їй електричний сигнал не належить до датчика (це “вимірювальний перетворювач”). У зв’язку з цим ми під датчиком будемо розуміти сукупність “датчика” у вузькому значенні і “вимірювального перетворювача”, тобто датчик – це надійний приймач з перетворювачем вимірювальної величини.

За своєю структурною будовою датчики нагадують таку ж біологічну систему, як людина. Наприклад, датчики газів, температури, випромінювання і тощо. відіграють роль таких видів чуття, як нюх, дотик, зір і т.д. (отримання сигналу); запам’ятовуючий пристрій ЕОМ відіграє роль людської пам’яті (обробка сигналу); подібна аналогія має місце і при перетворюванні сигналу. Сполучення датчик - ЕОМ- виконуючий пристрій являє собою інформаційно-сенсорну систему. Для спрощення  спряження  датчика з міні-ЕОМ було б краще, якби датчик видавав цифрову інформацію. Але в природі й техніці інформація існує в основному у вигляді аналогових величин, які трансформуються в цифрові за допомогою аналого-цифрового перетворювача.

Інформація стосовно технологій виготовлення датчиків узагальнена у вигляді таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Основні види технологій виготовлення масивних і плівкових датчиків, сумісних із мікроелектронікою

Кремнієва

технологія

Тонкоплівкова технологія

Товстоплівкова технологія

Вхідні величини

Зміна довжини

Зміна довжини

Зміна довжини

Температура

Температура

Температура

Магнітне поле

Магнітне поле

Магнітне поле

Світло, ІЧ-випромінювання

Світло, ІЧ-випромінювання

Ємність

Склад і концентрація газу

Склад і концентрація газу

-

-

Ємність

-

Слід зазначити, що всі три види технологій дозволяють виготовляти датчики з високою стабільністю, допускають мініатюризацію, високу рентабельність виробництва при малих витратах, а в останніх двох випадках і широкий температурний інтервал функціонування датчиків.

Завданням даного курсу лекцій є ознайомлення студентів з основами сенсорики, викладеної в монографії Г.Віглеба, яка стала бібліографічною рідкістю. Оскільки за 12 років після видання цієї книги з’явилася  велика кількість оригінальних наукових публікацій, то автори поставили за мету доповнити її зміст сучасними даними із галузі плівкової сенсорикизагрузка...