загрузка...
 
Розділ 8 Газові датчики та датчики вологості
Повернутись до змісту

Розділ 8 Газові датчики та датчики вологості

Контроль наявності та концентрації різних газів у приміщеннях, на виробництві, у газових струменях здійснюється за допомогою газових датчиків (ГД). За наявності певних газів (наприклад, СО, CO2, O2, H2 та ін.) у ГД виробляються електричні сигнали, специфічні для різних газів. Відмітимо, що, крім ГД, наша промисловість випускає велику кількість спектрофотометрів, мас-спектрометрів та інших приладів, які мають перевагу над газовими детекторами як з точки зору точності аналізу, так і селективності. Проте це дуже складні й дорогі прилади. Для якісного аналізу достатньо застосувати такі пристрої:

термокондуктометричні комірки (для газів CO2, SO2, SF6);

термохімічні (каталітичні) комірки (СО, вибухонебезпечні та горючі гази);

напівпровідникові датчики (спирти, H2S, токсичні гази, вуглеводні);

топливні комірки (О2).

Відмітимо, що ці ГД є стандартними, вони розроблені і використовуються давно, мають свої переваги, але повністю не задовольняють потреби промисловості. Тому останніми роками дослідниками різних країн приділяється велика увага розробленню ГД на основі плівкових матеріалів.загрузка...