загрузка...
 
46 Магніторезистивні датчики
Повернутись до змісту

46 Магніторезистивні датчики

Серед датчиків магнітного поля відомі три типи, принцип роботи яких базується на різних фізичних явищах. Це магніторезистивні датчики, датчики Холла і Вічанда. Ми розглянемо перших два типи, оскільки їх можна реалізувати на плівкових матеріалах.

Принцип роботи магніторезистивного датчика (МРД) базується на тому, що деякі матеріали (яскравий приклад – пермалой (80%Ni i 20%Fe)) змінюють свій електричний опір при дії магнітного поля. Величина цієї зміни залежить від напруженості магнітного поля і кута напряму поля та електричного струму. Сучасна тонкоплівкова технологія дозволяє виготовити дешеві й малих розмірів магніторезистивні датчики.

МРД складаються із двох чутливих елементів у вигляді меандра з опором від 30 Ом до 1 кОм, які вмикають у мостикову схему. На виході мостикової схеми реєструється зміна напруги, яка відбулася в результаті збільшення опору магніторезисторів. Частіше за все МРД використовуються для вимірювання швидкості обертання. Магніт, який прикріплюється до деталі, що обертається, при кожному оберті проходить над МРД, унаслідок чого відбувається зміна опору. Механізм зміни опору полягає в тому, що під дією поля магніту відбувається зміна доменної структури магніторезистора. Це обумовить зміну коефіцієнта проходження електроном межі доменів і, як результат цього, зміну опору.загрузка...