загрузка...
 
Задачі
Повернутись до змісту

Задачі

Задача 12 Отримати співвідношення для плівкового резистора великої товщини (фольга) в області пружної деформації: , де Кпрт – коефіцієнт перетворення деформації. Довести що в області пластичної деформації резистора Кпрт=2.

Задача 13 Дати фізичне трактування таким метрологічним

характеристикам тензорезисторів: , Кпер, Кпрт., Кпер.ч, , m, .

Задача 14 Отримати граничний випадок функції перетворення деформації для однорідного чутливого елемента у вигляді , де  - істинна деформація чутливого елемента (резистора).

Задача 15 Використовуючи результати задачі 14, отримати функцію перетворення у вигляді

.

Задача 16 Залежність опору тензодатчика у вигляді тонкої монокристалічної голки TlInTe2 від повздовжньої деформації наведена в таблиці 3.10. Використовуючи ці дані, визначити коефіцієнти Кпрт і К.

Таблиця 3.10 – Залежність опору від деформації

R, Ом

49,1

51,0

52,5

54,0

e·104

1

2

3

4

Відповідь: Кпрт = К @ 330.

Задача 17 Функція перетворення деформації для вільної плівки скандію x(e) має лінійний характер: при e1=0, , а при e2=0,01,  (І деформаційний цикл) і  (ІІ деформаційний цикл). Знайти відношення  та .загрузка...