загрузка...
 
7.6. Аналіз розподілу чистого прибутку; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.
Повернутись до змісту

7.6. Аналіз розподілу чистого прибутку

Чистий прибуток розподіляється згідно зі статутом підприємства. За рахунок чистого прибутку виплачуються дивіденди акціонерам підприємства, створюються фонди накопичення, споживання, резервний фонд (індивідуальне, колективне), частина прибутку спрямовується на поповнення власного оборотного капіталу, йде в реноваційний фонд та на інші цілі.

Для аналізу використовується інформація з форми № 2 «Звіт про фінансові результати», розрахунки та кошториси використання фондів, баланс підприємства.

У процесі аналізу вивчається виконання плану з використання прибутку, для чого фактичні дані звітного року про використаний чистий прибуток за всіма напрямками порівнюються з даними плану, з даними минулого року або з даними, одержаними протягом кількох років , і в разі відхилень з’ясовуються їх причини по кожному напрямку використання прибутку (табл. 7.8).

Таблиця 7.8

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

1. Чистий прибуток

2,0

80

+ 78

2. Розподіл чистого прибутку, тис. грн

 

 

 

— фонд накопичення

1,0

55

+ 54,0

— фонд споживання

0,6

15

+ 9,0

— резервний фонд

0,4

10

+ 6,0

3. Частка у чистому прибутку, %:

 

 

 

— фонду накопичення

50

68,75

+ 18,75

— фонду споживання

30

18,75

– 11,25

— резервного фонду

20

12,5

– 7,5

Дані таблиці показують, що підприємство у звітному році спрацювало набагато краще, ніж у минулому. Звітного року у фонд накопичення було спрямовано 68,75 % чистого прибутку, у фонд споживання — 18,75 % і в резервний фонд — 12,5 %. Минулого року у фонд накопичення було направлено 50 % проти 68,75 % звітного року, до фонду споживання — 30 % проти 18,75 у звітному році, у резервний фонд — 20 % проти 12,5 % у звітному році. Отже, маємо збільшення відсотка відрахувань до фонду накопичення (+18,75 %) і зменшення відсотка відрахувань до фонду споживання та резервного.

При аналізі формування фондів необхідно визначити, наскільки і за рахунок яких факторів змінилася їх величина. Основними факторами, що визначають розмір відрахувань у фонди накопичення і споживання, є зміни суми чистого прибутку (ЧП) та коефіцієнт відрахувань у відповідні фонди (Кі)

Для розрахунку факторів складається аналітична таблиця 7.9.

Таблиця 7.9

РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА РОЗМІР ВІДРАХУВАНЬ У ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА

Вид фонду

Сума прибутку, тис. грн

Частка відрахувань, %

Сума відрахувань, тис. грн

Відхилення від минулого року

минулий рік

звітний рік

минулий рік

звітний рік

минулий рік

звітний рік

разом

у т. ч. рахунок

ЧП

К

Накопичення

2,0

80,0

50

68,75

1,0

55,0

+ 54,0

+ 39,0

+ 45,0

Споживання

2,0

80,0

30

18,75

0,6

15,0

+ 14,4

+ 23,4

– 9,0

Резервний

2,0

80,0

20

12,5

0,4

10,0

+ 9,6

+ 15,6

– 6,0

З таблиці 7.9 видно, що сума відрахувань до фонду накопичення збільшилась порівняно з минулим роком на 54,0 тис. грн. Це сталося за рахунок збільшення чистого прибутку на 39 тис. грн (78,05) та за рахунок збільшення коефіцієнта відрахувань до фондів — на 45 тис. грн. Сума відрахувань до фонду споживання стала більшою на 14,4 тис. грн за рахунок збільшення чистого прибутку — на 23,4 тис. грн, а зменшення частки відрахувань до фонду на 11,25 % негативно вплинуло на суму відрахувань. Така ситуація виникла і для резервного фонду. Якщо за рахунок збільшення чистого прибутку (на 15,6 тис. грн) сума відрахувань до фонду збільшилась, то за рахунок коефіцієнта відрахувань сума резервного фонду зменшилась — на 6,0 тис. грн.

Проведений аналіз дає можливість простежити за формуванням фондів не тільки за два сумісні роки, а й за кілька років.

У процесі аналізу необхідно також вивчити динаміку частки прибутку, яка йде на виплату дивідендів по акціях (якщо це акціонерне товариство), самофінансування підприємства (реінвестований прибуток), фонд соціального споживання, матеріальне заохочування робітників і таких показників, як сума зарплати і виплат на одного робітника. Ці показники треба вивчати в тісному зв’язку з рівнем рентабельності, сумою прибутку на одного робітника, на одну гривню основних виробничих фондів.

Важливим завданням аналізу є вивчення питань використання засобів фондів накопичення і використання. Засоби цих фондів мають цільове призначення і витрачаються згідно з затвердженим кошторисом. Фонд накопичення використовується в основному для фінансування витрат на розширення виробництва, його технічне переоснащення, впровадження нових технологій та інше.

Фонд споживання може використовуватись на колективні потреби (витрати на утримання об’єктів культури й охорони здоров’я, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів) та індивідуальні (винагорода за результатами роботи за рік, матеріальна допомога, вартість путівок у санаторії і будинки відпочинку, стипендії студентам, часткова оплата харчування і проїзду, допомога у зв’язку з виходом на пенсію та інші).

У процесі аналізу встановлюється відповідність фактичних витрат витратам, передбаченим кошторисом, з’ясовуються причини відхилень від кошторису за кожною статтею, вивчається ефективність заходів, які проводять за рахунок засобів цих фондів.

Аналізуючи використання засобів фонду накопичення, слід вивчити повноту фінансування всіх запланованих заходів, своєчасність їх виконання й отриманий ефект.
загрузка...