Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Переднє слово; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Частина І. Ос нови теорії економічного аналізу; Розділ 1. Економічний аналіз і обґрунтування управлінських рішень; 1.1. Зміст і завдання економічного аналізу; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Частина І. Ос нови теорії економічного аналізу; Розділ 1. Економічний аналіз і обґрунтування управлінських рішень; 1.1. Зміст і завдання економічного аналізу; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Частина І. Ос нови теорії економічного аналізу; Розділ 1. Економічний аналіз і обґрунтування управлінських рішень; 1.1. Зміст і завдання економічного аналізу; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

1.2. Природа управлінських рішень; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

1.3. Процес прийняття управлінських рішень та економічний аналіз; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

1.4. Управління за відхиленнями та еконо мічний аналіз; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

1.5. Управлінський облік і економічний аналіз; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 2. Предмет і види економічного аналізу; 2.1. Роль економічного аналізу за ринкових відносин; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 2. Предмет і види економічного аналізу; 2.1. Роль економічного аналізу за ринкових відносин; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

2.2. Історія і перспективи розвитку економічного аналізу; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

2.3. Мета й завдання економічного аналізу. Основні його категорії; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

2.4. Зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

2.5. Предмет економічного аналізу; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

2.6. Види й напрямки економічного аналізу; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 3. Метод та прийоми економічного аналізу; 3.1. Сутність методу економічного аналізу, його характеристика та методологічна основа; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 3. Метод та прийоми економічного аналізу; 3.1. Сутність методу економічного аналізу, його характеристика та методологічна основа; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

3.2. Технічні прийоми економічного аналізу та їх класифікація; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

3.3. Абстрактно-логічні прийоми економічного дослідження; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

3.4. Особливості використання прийому порівняння в економічних дослідженнях; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

3.5. Евристичні прийоми дослідження; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

3.6. Сутність середніх та відносних величин та їх застосування в економічному аналізі; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

3.7. Використання в економічному аналізі рядів динаміки; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

3.8. Використання графічного способу в аналізі господарської діяльності; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

3.9. Застосування групувань в аналітичних дослідженнях; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

3.10. Балансовий спосіб; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

3.11. Прийоми елімінування в економічному аналізі; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

3.12. Використання в економічному аналізі способів пропорційного ділення, часткової участі та інтегрального способу; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 4. Моделювання господарської діяльності підприємства і використанняекономіко-математичних методів; 4.1. Сутність моделювання господарської діяльності в економічному аналізі і засоби його реалізації; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 4. Моделювання господарської діяльності підприємства і використанняекономіко-математичних методів; 4.1. Сутність моделювання господарської діяльності в економічному аналізі і засоби його реалізації; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

4.2. Використання математичних методів в економічному аналізі; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

4.3. Інтеграція застосування засобів моделювання та економіко-математичних методів у сучасних інформаційних системах управління виробництвом на підприємстві; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 5. Інформаційна база аналізу та використання персональних комп’ютерів; 5.1. Система економічної інформації; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 5. Інформаційна база аналізу та використання персональних комп’ютерів; 5.1. Система економічної інформації; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

5.2. Інформаційне забезпечення економічного аналізу та його структура; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

5.3. Комп’ютерні технології аналітичних робіт; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 6 Організація та етапи економічного аналізу; 6.1. Методичні принципи організації економічного аналізу; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 6 Організація та етапи економічного аналізу; 6.1. Методичні принципи організації економічного аналізу; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

6.2. Головні етапи аналітичної роботи та їх характеристика; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

6.3. Сукупність джерел інформації економічного аналізу. Методика перевірки їхньої достовірності; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

6.4. Узагальнення та оформлення результатів аналізу; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Частина ІІ Фінансовий аналіз ; Розділ 7. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства; 7.1. Значення, завдання аналізу і джерела інформації; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Частина ІІ Фінансовий аналіз ; Розділ 7. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства; 7.1. Значення, завдання аналізу і джерела інформації; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Частина ІІ Фінансовий аналіз ; Розділ 7. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства; 7.1. Значення, завдання аналізу і джерела інформації; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

7.2. Формування доходів, витрат і прибутків підприємства; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

7.3. Аналіз прибутку від реалізації продукції; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

7.4. Аналіз доходів від цінних паперів; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

7.5. Аналіз резервів збільшення прибутку; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

7.6. Аналіз розподілу чистого прибутку; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

7.7. Аналіз рентабельності продукції; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

7.8. Аналіз розміру прибутку та моделювання основної тенденції розвитку; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 8. Аналіз фінансовогостану підприємства; 8.1. Роль фінансового аналізу у зміцненні господарської діяльності підприємства за умов переходу до ринкової економіки; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 8. Аналіз фінансовогостану підприємства; 8.1. Роль фінансового аналізу у зміцненні господарської діяльності підприємства за умов переходу до ринкової економіки; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

8.2. Основні напрямки аналізу балансу. Вплив інфляції на валюту балансу; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

8.3. Аналіз складу майна та джерел його утворення; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

8.4. Аналіз ліквідності та платоспроможності за даними П(С)БО № 2; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

8.5. Аналіз фінансової стабільності; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

8.6. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

8.7. Аналіз оборотності грошових оборотних коштів; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

8.8. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

8.9. Аналіз використання капіталу; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 9. Аналіз інвестиційноїдіяльності підприємства; 9.1. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 9. Аналіз інвестиційноїдіяльності підприємства; 9.1. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

9.3. Аналіз фінансових інвестиційу системі прийняття управлінських рішень; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

9.4. Аналіз ризику та ефективності управління портфелем фінансових інвестицій; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 10. Діагностика ризику банкрутства та впливу інфляції на прийняття рішень фінансового характеру; 10.1. Аналітична діагностика можливого банкрутства; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 10. Діагностика ризику банкрутства та впливу інфляції на прийняття рішень фінансового характеру; 10.1. Аналітична діагностика можливого банкрутства; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

10.2. Характеристика показників неплатоспроможності підприємства; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

10.3. Методи прогнозування можливого банкрутства; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

10.4. Вплив інфляції на прийняття рішень фінансового характеру; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Частина ІІІ. Управлінський аналіз; Розділ 11. Аналіз реалізації продукції та маркетингової діяльності підприємства; 11.1. Значення та завдання аналізу маркетингової діяльнос ті; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Частина ІІІ. Управлінський аналіз; Розділ 11. Аналіз реалізації продукції та маркетингової діяльності підприємства; 11.1. Значення та завдання аналізу маркетингової діяльнос ті; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Частина ІІІ. Управлінський аналіз; Розділ 11. Аналіз реалізації продукції та маркетингової діяльності підприємства; 11.1. Значення та завдання аналізу маркетингової діяльнос ті; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

11.2. Аналіз реалізації продукції; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

11.3. Аналіз ринків збуту продукції; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

11.4. Аналіз цінової політики підприємства; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

11.5. Аналіз системи розповсюдження товарів; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

11.6. Аналіз конкурентоспроможності продукції; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 12. Аналіз виробництва продукції та послуг; 12.1. Значення, завдання і джерела аналізу виробництва продукції; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 12. Аналіз виробництва продукції та послуг; 12.1. Значення, завдання і джерела аналізу виробництва продукції; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

12.2. Аналіз обсягів і динаміки виробництва продукції; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

12.3. Аналіз асортименту продукції; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

12.4. Аналіз структури випуску продукції; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

12.5. Аналіз якості продукції; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

12.6. Аналіз браку; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

12.7. Аналіз ритмічності виробництва; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 13. Аналіз ефективного використання трудових ресурсів; 13.1. Аналіз ефективного використання трудових ресурсів; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 13. Аналіз ефективного використання трудових ресурсів; 13.1. Аналіз ефективного використання трудових ресурсів; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

13.2. Аналіз матеріальних ресурсів; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

13.3. Аналіз ефективності використання основних засобів; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 14. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції; 14.1. Значення, завдання та джерела інформації; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 14. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції; 14.1. Значення, завдання та джерела інформації; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

14.2. Показники собівартості продукції; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

14.3. Оцінка обґрунтованості планового рівня собівартості товарної продукції; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

14.4. Аналіз загальної суми собівартості товарної продукції; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

14.5. Аналіз собівартості одиниці продукції; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

14.6. Аналіз динаміки зміни собівартості порівнянної продукції; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

14.7. Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

14.8. Аналіз витрат за економічними елементами; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

14.9. Аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

14.10. Аналіз прямих матеріальних витрат; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

14.11. Оцінка витрат на пряму заробітну плату; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

14.12. Аналіз витрат на обслуговування виробництва; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

14.13. Інші комплексні витрати; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

14.14. Зведений підрахунок резервів зниження собівартості продукції; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

14.15. Стратегічний аналіз; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

14.16. Оперативний аналіз собівартості продукції; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

14.17. Внутрігосподарський аналіз витрат; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

14.18. Порівняльний аналіз собівартості; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

14.19. Функціонально-вартісний аналіз; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 15. Особливості аналізу зовнішньоекономічної діяльності; 15.1. Аналіз впливу акціонерів-нерезидентів на діяльність підприємства; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Розділ 15. Особливості аналізу зовнішньоекономічної діяльності; 15.1. Аналіз впливу акціонерів-нерезидентів на діяльність підприємства; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

15.2. Аналіз виконання експортних виробничих контрактів та торговельних угод; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

15.3. Аналіз залежності виробництва від іноземних постачальників; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

15.4. Аналіз руху інвалютних грошових коштів; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Список рекомендованої літератури; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Додатки; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.загрузка...