загрузка...
 
15.2. Аналіз виконання експортних виробничих контрактів та торговельних угод; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.
Повернутись до змісту

15.2. Аналіз виконання експортних виробничих контрактів та торговельних угод

Аналізуючи експортні операції, насамперед звертають увагу на:

а) виконання експортних контрактів за вартістю, за фізичними обсягами експортованої продукції, за термінами поставок;

б) розрахунок впливу факторів, що позначаються на вартісних та кількісних показниках виконання експортних контрактів;

в) причини невиконання експортних контрактів за будь-якими параметрами.

Інформація для аналізу міститься в таких документах:

а) форма х фінансової звітності (форма №2 «Звіт про фінансові результати»);

б) формах статистичної звітності (форма №1-П (річна) «Звіт підприємства (об’єднання) по продукції», форма №8-ЗЕД (річна) «Звіт про експорт (імпорт) товарів», форма №9-ЗЕД (річна) «Звіт про експорт (імпорт) послуг»;

в) синтетичних облікових регістрах [відомість 16 (за розгорнутою журнально-ордерною формою обліку) або журнал-ордер 6 (за скороченою журнально-ордерною формою), або Головна книга (за меморіально-ордерною формою)];

г) первинних документах (договори на поставку продукції, торговельні угоди).

Першим етапом аналізу є вивчення структури реалізації продукції за експортними угодами. Специфіка аналізу полягає, по-перше, у тому, що треба враховувати значну кількість видів експортних угод, крім прямих експортних поставок продукції. Бартерні, консигнаційні, реекспортні угоди, договори на перероблення давальницької сировини також підлягають аналізу. По-друге, існує проблема приведення (перерахунку) різних валют конкретних експортних контрактів до єдиної базової валюти, за якою проводиться аналіз. Можна запропонувати такий альтернативний підхід до вибору базової валюти:

а) національна валюта (гривня);

б) вільно конвертована валюта (долар США).

У першому випадку спрощуються допоміжні підрахунки, оскільки облік будь-якої інвалютної операції обов’язково здійснюється і в національній валюті, але не враховується інфляція національної валюти, іноді досить значна навіть протягом одного року. Через те результати аналізу можуть бути недостатньо вірогідними. Якщо за базову валюту аналізу взято валюту вільно конвертовану, то інфляційний чинник нівелюється, але допоміжні підрахунки значно ускладнюються. Наприклад, поставку, оцінену в єгипетських фунтах або індійських рупіях, можна перерахувати в долари США лише за крос-курсом будь-якої іноземної валютної біржі.

Наведемо приклад аналізу структури продукції, реалізованої за експортними контрактами певним умовним підприємством (табл. 15.3).

Таблиця 15.3

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ПРОДУКЦІЇ, РЕАЛІЗОВАНОЇ ЗА ЕКСПОРТНИМИ КОНТРАКТАМИ, тис. грн

Показник

За минулий період

За звітний період

Відхилення абсол. (±)

Темп зростання

сума

%

сума

%

Обсяг реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ*

20485,4

100,0

20019,8

100,0

– 465,6

97,7

Обсяг продукції (товарів, робіт, послуг), реалізованої за експортними контрактами, — усього

6013,5

29,3

6885,7

34,4

+ 872,2

114,5

у т. ч.

 

 

 

 

 

 

– за прямими експортними договорами

3248,6

15,9

3029,5

15,1

– 219,1

93,3

– за бартерними угодами

1565,8

7,6

3047,0

15,2

+ 1481,2

194,6

– на умовах консигнації

– реекспортні поставки товарів

– перероблення давальницької сировини

1199,1

5,8

809,2

4,1

– 389,9

67,5

*ПДВ з продажу експортних товарів обчислюється за нульовою ставкою згідно з п. 6.2.1 Закону України «Про податок на додану вартість» № 168/97-ВР від 3.04.97 (зі змінами).

Дані з табл. 15.3 свідчать, що на тлі загального зменшення обсягів реалізації збільшились обсяги експортованої підприємством продукції. При цьому відбулося значне зростання обсягів бартеру за рахунок зменшення обсягів перероблення давальницької сировини та реалізації продукції за прямими експортними поставками.

Бартерні операції негативно оцінюються урядовими і податковими структурами України, оскільки зменшують податкові надходження до бюджету. Але для підприємства бартер є надійним захистом від інфляції валюти країни покупця.

Структурний аналіз обсягів реалізації продукції за експортними контрактами треба доповнити факторним аналізом (табл. 15.4) за такою моделлю:

Структурний аналіз обсягів реалізації продукції за експортними контрактам,

де Qе кс — обсяг продукції (товарів, робіт, послуг), реалізованої за експортними контрактами;

k — загальна кількість експортних контрактів за період;

Kкл — кількість іноземних покупців (замовників, клієнтів) за відповідний період.

Таблиця 15.4

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ЕКСПОРТНИМИ КОНТРАКТАМИ

Показник

Одиниця виміру

За минулий період

За звітний період

Відхилення (±)

абсол.

відносн.

1. Обсяг продукції (товарів, робіт, послуг), реалізованої за експортними контрактами

тис. грн

6013,5

6885,7

+ 872,2

+ 0,145

2. Загальна кількість експортних контрактів

од.

21

16

– 5

– 0,238

3. Кількість іноземних покупців (замовників)

од.

14

12

– 2

– 0,143

4. Середня сума одного експортного контракту в періоді

тис. грн

286,36

430,36

+ 144,00

+ 0,503

5. Середня кількість експортних контрактів на одного покупця (замовника)

од.

1,50

1,33

– 0,17

– 0,113

Зміна обсягів реалізації експортної продукції (+ 872,2 тис. грн) відбулася за рахунок:

а) збільшення середньої суми одного експортного контракту:

збільшення середньої суми одного експортного контракту

збільшення середньої суми одного експортного контракту

б) зменшення середньої кількості експортних контрактів на одного покупця (тобто зменшення активності покупців):

зменшення середньої кількості експортних контрактів на одного покупця

зменшення середньої кількості експортних контрактів на одного покупця

в) зменшення загальної кількості покупців за період:

зменшення загальної кількості покупців за період

Загальний вплив зазначених трьох факторів на обсяг реалізації експортної продукції визначається як арифметичний підсумок:

зменшення загальної кількості покупців за період.

У наведеному прикладі дію фактора активності покупців можна вважати умовно-негативною, оскільки спостерігається загальне збільшення обсягів реалізації експортної продукції (тобто більший обсяг поставок оформлено меншою кількістю контрактів). А зменшення кількості іноземних покупців має реальний негативний вплив на обсяги реалізації. Підприємству можна рекомендувати переглянути свою маркетингову політику і розробити заходи, спрямовані на залучення покупців.

На другому етапі аналізу вивчається виконання експортних угод за номенклатурою та асортиментом продукції (товарів, робіт, послуг). Завданням аналізу є визначення впливу зміни структури та цін різних груп продукції (товарів, робіт, послуг) на загальний обсяг реалізації за експортними угодами (табл. 15.5).

З даних табл. 15.5 видно, що за 5-ма товарними позиціями з 9-х мали місце відхилення від контрактних умов. Це, зрозуміло, вплинуло на обсяги реалізації експортної продукції.

Відхилення вартості запланованого обсягу експортних угод від фактичного визначається індексом вартості (Ipq):

індексом вартості,

де рп та рф — відповідно планові та фактичні ціни продукції, товарів;

qп та qф — планова та фактична кількість реалізованої продукції, товарів.

Таблиця 15.5

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ЕКСПОРТНИХ УГОД ЗА НОМЕНКЛАТУРОЮ ТА АСОРТИМЕНТОМ

Номенклатурапродукції

Асортимент

Одиницявиміру

Узято зобов’язань за експортними угодами

Виконано зобов’язань за експортними угодами

Відхилення (±)

кількість

ціна за одиницю, грн

вартість, тис. грн

кількість

ціна за одиницю,грн

вартість, тис. грн

за фізичними обсягами

за вартістю

абс.

%

абс.

%

Електро-двигуни

4А225М

шт.

848

1200

1017,6

754

1200

904,8

– 94

– 11,1

– 112,8

– 11,1

4АМ180

шт.

566

1250

707,5

566

1250

707,5

4АМУ225

шт.

385

2600

1001,0

385

2650

1020,2

+ 19,2

+ 1,9

4АМУ250

шт.

82

3100

254,2

82

3100

254,2

Разом

 

 

1881

 

2980,3

1787

 

2886,7

– 94

– 5,0

– 93,6

– 3,1

Котли

АМО-25

шт.

255

3810

971,6

255

3810

971,6

КС-Г-100

шт.

108

5620

607,0

96

5620

539,5

– 12

– 11,1

– 67,5

11,1

Разом

 

 

363

 

1578,6

351

 

1511,1

– 12

– 3,3

– 67,5

– 4,3

Насоси

6НК9?4

шт.

215

3640

782,6

215

3680

791,2

+ 8,6

+ 1,1

ЦНС

шт.

198

2200

435,6

198

2200

435,6

НМШ

шт.

192

1400

268,8

183

1400

256,2

– 9

– 4,7

– 12,6

– 4,7

Разом

 

 

605

 

1487,0

596

 

1483,0

– 9

– 1,5

– 4,0

– 0,3

Транспортні та митні витрати

1065,4

1004,9

– 60,5

– 5,7

Усього

7111,3

6885,7

– 225,4

– 3,2

Вплив фактора зміни цін на обсяги реалізованої експортної продукції розраховується за індексом цін (Ір):

індекс цін .

Дія фактора зміни структури реалізованої експортної продукції обчислюється за індексом структури (Іq):

індекс структури.

Розрахунок впливу факторів зміни цін та структури за номенклатурними позиціями на загальний обсяг реалізації експортної продукції індексним методом доцільно оформити у вигляді таблиці (табл. 15.6).

Таблиця 15.6

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ЕКСПОРТНИХ УГОД ЗА НОМЕНКЛАТУРНИМИ ПОЗИЦІЯМИ, тис. грн

Номенклатурна позиція

Обсяг експортної продукції, тис. грн

Відхилення

план

фактично в планових цінах

факт

загальне (гр. 4 : гр. 2)

у т. ч. за рахунок зміни

цін (гр. 4 : гр. 3)

структури (гр. 3 : гр. 2)

1

2

3

4

5

6

7

Електродвигуни

2980,3

2867,5

2886,7

0,9686

1,0067

0,9622

Котли

1578,6

1511,1

1511,1

0,9572

1,0000

0,9572

Насоси

1487,0

1474,4

1483,0

0,9973

1,0058

0,9915

Усього

6045,9

5853,0

5880,8

0,9727

1,0047

0,9681

За результатами підрахунків визначаємо, що позитивний вплив на обсяги реалізації мав ціновий фактор. Фактор структури діяв негативно внаслідок того, що один з укладених експортних контрактів не було виконано.

Треба зазначити, що формування підприємством виробничої програми на підставі прямих контрактів, а також досить жорсткі вимоги замовників до виконання основних параметрів цих контрактів (номенклатура виробів, кількість, ціни, термін поставок, якість) значно зменшують і можливість появи відповідних відхилень. Будь-які зміни до вже укладеного контракту потребують підписання додаткової угоди з віднесенням відповідних витрат на рахунок партнера — ініціатора таких змін.

На завершальному третьому етапі аналізу досліджують виконання експортних угод за термінами поставок (табл. 15.7). Недотримання термінів експортних поставок спричиняє, як правило, досить жорсткі та обтяжливі штрафні санкції. Тому причини, що призвели до порушення термінів поставок, треба докладно вивчити та проаналізувати. Аналіз дотримання термінів експортних угод проводять як у кількісній, так і в якісній оцінці. За кількісний показник беруть питому вагу прострочених або невиконаних експортних угод у їхньому загальному обсязі, за якісний — суму сплачених санкцій за порушення термінів виконання угод та питому вагу сплачених штрафних санкцій у загальній вартості контракту.

Джерелами інформації для аналізу є експортні угоди (контракти) та дані оперативних звітів про поставки продукції або товарів.

Таблиця 15.7

АНАЛІЗ РІВНЯ ДОТРИМАННЯ ТЕРМІНІВ ЕКСПОРТНИХ УГОД

Період

Узяті до виконання експортні угоди

Експортні угоди,прострочені або невиконані

Питома вага прострочених або невиконаних експортних угод у їх загальному обсязі, %

кількість

сума,тис. грн

кількість

сума, тис. грн

за кількістю

за сумою

І кв.

5

2007,0

1

225,6

20,0

11,2

ІІ кв.

4

2045,6

1

788,4

25,0

38,5

ІІІ кв.

3

1650,3

ІV кв.

5

1408,4

2

503,5

40,0

35,7

За рік

17

7111,3

4

1517,5

23,5

21,3

З таблиць 15.4 та 15.7 видно, що протягом року з 17 укладених експортних контрактів було виконано 16. За трьома контрактами з 16 було порушено терміни поставки. Це становить 23,5 % від кількості та 21,3 % від загальної суми укладених експортних контрактів. Отже, можна констатувати наявність значних відхилень фактичних термінів поставок від контрактних.

Якщо протягом звітного періоду мали місце значні порушення термінів експортних поставок, то додатково треба проаналізувати суми пред’явлених і сплачених штрафних санкцій, а також їх вплив на ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Очевидно, відповідним показником може бути питома вага сплачених штрафних санкцій відносно суми конкретної експортної угоди (табл. 15.8).

Таблиця 15.8

АНАЛІЗ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ, СПЛАЧЕНИХЗА ПОРУШЕННЯ ТЕРМІНІВ ЕКСПОРТНИХ УГОД

Номер і дата експортного контракту

Назва покупця (замовника)

Сума контракту, тис. грн

Сплачено штрафних санкцій за порушення терміну виконання контракту, тис. грн

Питома вага штрафних санкцій у сумі контракту, %

05-03/ЗЕД від 15.03.99

АТ «Вектор», Росія

788,4

65,4

8,3

09-07/ЗЕД від 5.07.99

фірма «Бонекс», Польща

95,3

12-08/ЗЕД від 11.08.99

фірма «Брудерн Бауер», ФРН

408,2

5,2

1,3

Усього

1291,9

70,6

5,5

Результати аналізу, своєчасно доведені до виконавців, мають запобігти таким випадкам у майбутньому завдяки вжиттю застережних заходів (аж до відмови від співпраці з найбільш прискіпливими замовниками).
загрузка...