загрузка...
 
10.4. Вплив інфляції на прийняття рішень фінансового характеру; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.
Повернутись до змісту

10.4. Вплив інфляції на прийняття рішень фінансового характеру

Інфляція — це знецінення грошей через порушення їх кількості в обігу, перенасичення обігу грошима і, як наслідок, зростання цін на товари та послуги, розбалансування економіки, створення для підприємств якісно нових специфічних умов функціонування.

Коли рівень зростання цін порівняно невеликий (у межах 4—12 % на рік), підприємства починають відчувати потребу в певному коригуванні своїх дій у сфері управління фінансовими ресурсами.

Підприємства швидко вкладають вільні гроші в матеріальні активи і цим, між іншим, стимулюють розвиток інфляційного процесу. Зростає попит і зростають ціни на засоби виробництва, предмети споживання, в результаті підприємства підвищують договірні ціни на свою продукцію для збереження рівня дохідності.

За гіперінфляції (темпи зростання цін перевищують 100 відсотків на рік) успішна діяльність підприємств починає залежати не лише від їхніх власних зусиль, а й від зовнішнього середовища, діяльності інших суб’єктів господарювання, діяльності держави.

Аналіз роботи підприємства за умов інфляції натрапляє на певні труднощі тому, головно, що зміни цін, зміни вартості активів і пасивів не знаходять належного відображення у бухгалтерській звітності.

Але існує можливість вимірювання впливу інфляції за використання таких показників:

  • рівень інфляції;
  • індекс інфляції.

Рівень цін відображає зростання цін за певний період у відсотках. Індекс інфляції відображає, у скільки разів зросли ціни за певний період. Якщо середні ціни на продукцію для розрахунку рівня інфляції в кінці періоду позначити як Ц1, а на початку періоду — Ц0,то рівень інфляції визначатиметься формулою:

рівень інфляції

а індекс інфляції:

Індекс інфляції

Так, якщо, наприклад, ціна однієї групи виробів у кінці певного періоду становила 200 тис. грн, а на початку його — 160 тис. грн, то рівень інфляції виражатиметься як , а індекс інфляції — , або Іі = 1 + + 0,25 = 1,25.

Індекс інфляції, що розраховується за місяцями, визначається за формулою:

Іі/рік = (1 + Ір1) • (1 + Ір2) • (1 + Ір3) • … (1 + Ірn).

Якщо визначається індекс інфляції за рік, а рівні інфляції не змінюються щомісяця, то користуються формулою:

Іі/рік = (1 + Ірn)12.

Рівень інфляції за цей період (рік) визначається за формулою:

Ір = Іі/рік – 1.

Так, якщо рівень інфляції (місячний) протягом року становить 4 %, індекс інфляції буде: Іі/рік = (1 + 0,04)12 = 1,49, а рівень інфляції за рік становитиме 49 % [(1,49 – 1) 100].

Якщо підприємство має вільні грошові засоби і хоче їх розмістити в комерційному банку на депозит, йому треба розрахувати реальну суму депозиту з відсотками, рівень інфляції і реальний дохід.

Для того, щоб визначити реальний дохід, необхідно розрахувати суму внеску з відсотками з урахуванням купівельної спроможності (інфляції) для ставки простих відсотків за такою формулою:

сума з урахуванням інфляції,

де Сі — сума з урахуванням інфляції;

С — сума інвестування в цінні папери або інші фінансові операції;

in — відсоткова ставка за n-й період.

Подпись: Приклад 2Суму в розмірі 300 млн грн розміщено в комерційному банку на депозит строком на один рік під 30 % річних, причому рівень інфляції за рік становить 40 %.

Сума на кінець року з відсотками дорівнюватиме 390 млн грн (300 • 1,3), а сума з урахуванням інфляції становитиме Сі == 278,5 млн грн .

У цьому разі власник суми зазнає прямих збитків у 111,5 млн грн (390 – 278,5). Отже, щоб мати реальні доходи, необхідно, щоб рівень дохідності фінансових операцій перевищував рівень інфляції.

Питання для самоперевірки

  • Що таке банкрутство підприємства?
  • Які показники характеризують неплатоспроможність підприємства?
  • Методи прогнозування можливого банкрутства.
  • Визначення фінансової стійкості підприємства.
  • Що таке інфляція? Види інфляції?
  • Як вимірюється інфляція?загрузка...