загрузка...
 
Частина ІІІ. Управлінський аналіз; Розділ 11. Аналіз реалізації продукції та маркетингової діяльності підприємства; 11.1. Значення та завдання аналізу маркетингової діяльнос ті; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.
Повернутись до змісту

Частина ІІІ. Управлінський аналіз

Розділ 11. Аналіз реалізації продукції та маркетингової діяльності підприємства

11.1. Значення та завдання аналізу маркетингової діяльнос ті

Нині у зв’язку з розвитком у нашій країні ринкових відносин, збільшенням можливостей зовнішньоекономічної діяльності значно зросла заінтересованість маркетингом як концепцією ринкового управління. Кожне підприємство, плануючи обсяг виробництва, має заздалегідь знати, яку саме продукцію, в якому обсязі, де, коли і за якими цінами воно планує реалізовувати. Для цього потрібно вивчити попит на продукцію, ринки її збуту, їхню місткість, реальних та потенційних конкурентів, потенційних покупців, можливість організувати виробництво за конкурентною ціною та ін. Від цього залежать кінцеві результати, поновлення основного капіталу, його структура, а в кінцевому підсумку — фінансова стійкість підприємства.

Період з 2000 по 2010 має стати етапом все більшого впровадження та «розчинення» маркетингу в тканині бізнесу. Така переорієнтація вимагає перебудови виробничої діяльності, збільшення гнучкості організаційних структур на основі маркетингових обстежень з урахуванням потреб їх максимальної адаптації до потреб користувача.

За результатами маркетингових обстежень повинні формуватися варіанти управлінських рішень на багатокритеріальній основі з урахуванням ризиків успіху в зоні невизначеності поведінки конкурентів та партнерів. Поле маркетингових обстежень значно впливає на трансформацію моделей комплексного економічного аналізу діяльності підприємств та його цільову орієнтацію. Маркетингові обстеження, у свою чергу, являють собою економічний аналіз.

Із зазначеного випливає, що перелік завдань аналізу маркетингової діяльності є досить різноманітним і буде розширюватися в міру посилення функціональної ролі економічного аналізу.

Аналіз маркетингової діяльності на рівні підприємств має такі наповнення:

  • обсяг продажу та попиту;
  • ринки збуту продукції;
  • цінова політика;
  • система розповсюдження товарів;
  • конкурентоспроможність продукції;
  • маркетингове середовище підприємства (включаючи аналіз маркетингової стратегії, ефективності комунікацій);
  • обстеження економічного середовища, тенденцій та характеру його змін;
  • використання та розроблення кількісних методів аналізу для виявлення взаємозв’язку показників, факторів та інше.

Аналіз у прикладному плані повинен виявити причини падіння обсягів реалізації продукції, відхилень від маркетингових прогнозів, указати «слабкі місця» підприємства в цій галузі.

Системний підхід уможливлює виявлення проблем, що виникають, формулювання рекомендацій щодо вдосконалення маркетингової діяльності підприємства.
загрузка...