загрузка...
 
ТЕМА 7 ВАЛЮТНА ОПЕРАЦІЯ «СВОП». Поняття валютних свопів та їх класифікація.
Повернутись до змісту

ТЕМА 7 ВАЛЮТНА ОПЕРАЦІЯ «СВОП». Поняття валютних свопів та їх класифікація.

Валютний своп – це операція, яка передбачає обмін потоками двох валют за певний період у майбутньому між сторонами угоди.

Валютні свопи поділяють на свопи з фіксованими ставками і свопи з плаваючими ставками (процентні свопи):

свопи з фіксованими ставками являють собою комбінацію конверсійних угод з різними датами валютування (більш відомі як валютні свопи);

свопи з плаваючими процентними ставками (процентні або валютно-процентні свопи), що являють собою обмін активами або зобов’язаннями (вираженими в одній або в різних валютах).

Своп з фіксованими ставками валют може укладатися двома способами:

як комбінація двох протилежних конверсійних угод на однакову суму з різними датами валютування;

як дві зустрічні депозитні угоди на еквівалентні суми валют.

Розглянемо валютні свопи як угоди з двома конверсійними угодами. Операція своп узгоджується дилерами зазвичай як одна угода, що включає відразу дві зустрічні конверсійні операції. Дата виконання ближчої конверсійної угоди називається датою валютування, а дата виконання більш віддаленої за терміном угоди – датою закінчення свопу (maturity date).

Валютні свопи класифікують за кількома ознаками:

За термінами укладення:

простий своп (стандартний) – перша конверсійна угода укладається на умовах спот, а зустрічна операція – на умовах форвард (наприклад, свопи типу спот/тиждень (spot/week), спот/місяць (spot/month) і т.д.);

своп форвард/форвард – перша конверсійна угода укладається на умовах форвард, а зустрічна операція – теж на умовах форвард, але на більш тривалий термін;

своп із датами валютування до спота – перша конверсійна угода укладається датою валютування до спота, а зустрічна операція – на умовах спот (свопи типу (tom/next), (tod/next) і (tod/spot)).

За типом укладання:

своп типу buy/sell (b/s) – в першій конверсійній операції валюта купується, а зустрічній операції продається;

своп типу sell/buy (s/b) – в першій конверсійній операції валюта продається, а зустрічній операції купується.загрузка...