загрузка...
 
ТЕМА 10 ВАЛЮТНИЙ ТА ПРОЦЕНТНИЙ АРБІТРАЖ. Суть арбітражу. Валютний арбітраж, його види.
Повернутись до змісту

ТЕМА 10 ВАЛЮТНИЙ ТА ПРОЦЕНТНИЙ АРБІТРАЖ. Суть арбітражу. Валютний арбітраж, його види.

Арбітраж у початковому розумінні цього слова означає одержання швидкої вигоди на основі різниці в ціні на різних ринках. З точки зору об’єкта арбітражної операції у літературі виділяють три види арбітражу, при цьому перші два відносяться до валютних операцій:

валютний арбітраж; процентний арбітраж; товарний арбітраж.

У своєму історичному значенні валютний арбітраж є валютною операцією, що поєднує купівлю (продаж) валюти з подальшим здійсненням контругоди з метою отримання прибутку за рахунок різниці в курсах валют на різних валютних ринках (просторовий арбітраж) або за рахунок курсових коливань протягом певного періоду (часовий арбітраж). Проте, в сучасних умовах з розвитком електронних засобів зв’язку та інформації, розширенням обсягу валютних угод курсові відмінності на окремих валютних ринках стали виникати рідше, і в результаті просторовий валютний арбітраж поступився місцем часовому, хоча за деяких умов функціонування валютного ринку просторовий арбітраж активно використовується і сьогодні.

Розрізняють простий і складний валютний арбітраж.

При простому арбітражер використовує різницю курсів однієї валюти, зафіксовану на валютних ринках двох країн. Операція купівлі здійснюється арбітражером миттєво у поєднанні з продажем валюти. Передумовою для здійснення таких операцій є неспівпадання курсів на різних валютних ринках, а також неспівпадання курсів різних платіжних засобів на одному і тому ж ринку.

При складному арбітражі операції проводяться одночасно з декількома валютами на різних валютних ринках. Більш складнішим буде валютний арбітраж, коли в операції беруть участь кілька валют і декілька різних валютних ринків. Але й у цьому випадку арбітражеp повинен завершити операцію в тій валюті, з якої він почав валютний арбітраж. Так, американський арбітражер може одночасно купити GBР на USD, RUR на GBP, ЕUR на RUR, USD на EUR, тобто вихідна і кінцева валюти співпадають, а перевищення останньої величини (котирування) над першою і складає основну мету цієї операції, яку називають «валютною спекуляцією». У сучасних умовах валютні курси на різних валютних ринках можуть відхилятись на величину, яка більша чи рівна різниці між курсами покупця і продавця, що дозволяє практикувати конверсійний арбітраж.

Валютний арбітраж, на відміну від інших видів валютних операцій, сприяє короткотерміновому вирівнюванню валютних курсів на різних валютних ринках. Так, на валютному ринку, де валюта має відносно низький курс, арбітражні операції збільшують на неї попит, в результаті цього курс валюти починає рости. І навпаки.загрузка...