загрузка...
 
Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародного кредиту.
Повернутись до змісту

Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародного кредиту.

До головних умов міжнародного кредиту належать: валюта кредиту і валюта платежу, сума, термін, умови використання і погашення, вартість, вид забезпечення, методи страхування ризиків.

Валютою міжнародного кредиту є національні грошові одиниці, євровалюти (з кінця 50-х ХХ ст.), міжнародні лічильні грошові одиниці.

Сума (ліміт) кредиту – частина позичкового капіталу, який надається в товарній чи грошовій формі позичальнику.

Термін міжнародного кредиту залежить від ряду факторів:

а) цільового призначення кредиту; б) співвідношення попиту і пропозиції аналогічних кредитів; в) розміру контракту; г) національного законодавства;

96д) традиційної практики кредитування; є) міждержавних угод.

Залежно від умов погашення розрізняють кредити:

а) з рівномірним погашенням рівними долями протягом узгодженого терміну;

б) з нерівномірним погашенням в залежності від зафіксованого в угоді принципу і графіка;

в) з одноразовим погашенням всієї суми відразу;

г) ануїтетні (рівні річні внески основної суми позики і процентів).

Розрізняють договірні і приховані елементи вартості кредиту.

Договірні поділяються на: основні (суми, які боржник безпосередньо виплачує кредитору, проценти, витрати на оформлення застави комісії); додаткові (суми, які виплачуються позичальником третім особам, наприклад, за гарантією). Понад основні проценти банк знімає спеціальні одноразові комісії: комісія за переговори; комісія за управління; комісія за участь; агентська комісія; комісія за зобов’язання надати кредит. Процентні ставки по міжнародних кредитах базуються на процентних ставках країн – провідних кредиторів (США, Японії, Німеччини).

До прихованих елементів вартості кредиту відносять інші витрати, пов’язані з одержанням і використанням кредиту і не згадані в угоді.

Важливою характеристикою міжнародного кредиту є його забезпечення. Забезпечення може бути фінансово-товарне і юридичне.

При визначенні валютно-фінансових умов міжнародного кредиту кредитор перш за все звертає увагу на кредитоспроможність позичальника. Тому однією з умов міжнародного кредиту є захист від кредитних, валютних та інших ризиків.загрузка...