загрузка...
 
ТЕМА 14 ВАЛЮТНІ ТА КРЕДИТНІ РИЗИКИ: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ МІНІМІЗАЦІЇ. Суть валютних та кредитних ризиків.
Повернутись до змісту

ТЕМА 14 ВАЛЮТНІ ТА КРЕДИТНІ РИЗИКИ: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ МІНІМІЗАЦІЇ. Суть валютних та кредитних ризиків.

Валютний ризик – можливість грошових втрат суб’єктів валютного ринку у результаті зміни курсів валют.

Кредитний ризик – ризик несплати позичальником основного боргу і процентів по кредиту, які належать кредитору. Цей ризик несе кредитор при неплатоспроможності позичальника.

Процентний ризик – небезпека втрат, пов’язаних зі зміною річної процентної ставки у порівнянні із ставкою, передбаченою кредитною угодою в період між її підписанням і здійсненням платежу. Позичальник несе ризик зниження ринкової процентної ставки, а кредитор – ризик її підвищення.

Трансфертний ризик – ризик неможливості переказу коштів у країну кредитора (експортера) у зв’язку із валютними обмеженнями в країні позичальника та іншими причинами.

основі валютного ризику лежить зміна реальної вартості грошового зобов’язання вказаний період. Експортер несе втрати при зниженні курсу валюти ціни по відношенню до валюти платежу, бо він отримає меншу реальну вартість у порівнянні з контрактною. Аналогічним буде валютний ризик для кредитора, який ризикує не отримати еквівалент вартості, що була передана у тимчасове користування позичальнику. Для імпортера і боржника валютні ризики по позиці виникають, якщо підвищується курс валюти ціни (позики) по відношенню до валюти платежу. В обох випадках еквівалент у національній валюті боржника буде менше суми, на які контрагенти розраховують при підписанні угоди.

Проблема валютного ризику вперше відчутно постала наприкінці 70-х років ХХ століття після підписання Ямайської угоди, відповідно до якої була офіційно здійснена демонетизація золота і введений режим вільного курсоутворення на базі плаваючих валютних курсів – флоатинг. Найвищої гостроти ця проблема набула у 80-х рр. ХХ ст. і залишається актуальною в перспективі у зв’язку із різким збільшенням обсягів міжнародних торгових і фінансових операцій, непрогнозованими коливаннями валютних курсів, збільшенням масштабів валютних спекуляцій, що викликає різке підвищення залежності кінцевих фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання від валютного ризику.

Головним чинником валютних ризиків є коротко- та довгострокові коливання обмінних курсів, що залежать від попиту й пропозиції валюти на національних і міжнародних валютних ринках. Серед довгострокових чинників коливань валютних курсів передусім необхідно виділити такі:

загальна економічна ситуація в країні; політична ситуація; рівень відсоткових ставок; рівень інфляції;

стан платіжного балансу; система валютного регулювання та ін.

Короткострокові зміни валютних курсів є наслідком постійних щоденних коливань, зумовлених частою зміною попиту і пропозиції на ту чи іншу валюту. Оскільки обсяги зовнішньоекономічних операцій, у тому числі й торговельних, постійно зростають, а світовий валютний ринок функціонує цілодобово, такі тимчасові коливання є неминучими, що стає постійним джерелом валютного ризику.загрузка...