загрузка...
 
Анотація
Повернутись до змісту

Анотація

ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СУЧАСНИХ   ТЕХНОЛОГІЙ

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів 2006 ББК 65.01 П 49 Рецензенти:

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів (Лист МОНУ №14/18.2-91 від 27.01.04 р.)

Поліщук М.П.– докт. ек. наук, проф, зав. каф. “Менеджмент організацій” Житомирського державного агро-економічного університету;

Солонінко К.С.– канд. ек. наук, проф, зав. каф. “Економічна теорія” Житомирського державного агро-економічного університету Степура О.С., Єремєєв О.С., Пономарьова Т.Ю., Степура М.О. П 49   Політична економія: Навчальний посібник.— К.: Кондор,

2006 р. – 408с. ISBN 966–8252–25–3 Навчальний посібник підготовлено у повній відповідності із Нормативною програмою навчальної дисципліни “Політична економія”, затвердженої Міністерством освіти і науки України.

У посібнику висвітлюються загальні основи економічного життя суспільства; розкриваються закономірності розвитку суспільного виробництва; з’ясовується механізм дії ряду економічних законів та механізм використання їх людьми у процесі господарської діяльності; зосереджено увагу на істотних рисах основних соціально-економічних систем та напрямах їх еволюції; з’ясовується проблема формування соціально-орієнтованої економічної системи.

Посібник орієнтує студентів на особливості курсу “Політична економія” порівняно з класичними курсами економічної теорії, якими є “Мікроекономіка” та “Макроекономіка”, враховує особливості сучасних поглядів (концепцій) порівняно з марксистськими, зосереджує увагу на суперечностях ринкової трансформації економіки України.

Посібник складається з двох частин. Перша частина охоплює перші три розділи нормативної програми. “Загальні засади економічного розвитку”, “Загальні основи ринку” та “Суб’єкти ринкової економіки”;   Друга частина – ще три розділи – “Економічне зростання і соціально-економічний прогрес”,“Формування і розвиток сучасних соціально-економічних систем” та “Світове господарство і міжнародні економічні відносини”.ISBN 966–8252–25–3© О.С. Степура ,2004© “Кондор”,2004загрузка...