загрузка...
 
Грошовий обіг і його закони
Повернутись до змісту

Грошовий обіг і його закони

Під грошовим обігом розуміють рух грошей, що опосередковує рух товарів і послуг. Грошовий обіг обслуговує купівлю-продаж товарів і послуг, а також рух фінансів (сукупність усіх грошових засобів, а також система їх формування, розподілу і використання).

Формою грошового обігу виступає грошова система.  Найважливішими елементами грошової системи є:

національна грошова одиниця;

масштаб цін;

форми грошей;

валютний паритет;

інститути, що регулюють грошовий обіг.

Історія знає три типи грошових систем: біметальну, монометальну і систему нерозмінних кредитних (символічних грошей). Закони грошового обігу полягають у дотримуванні в обігу необхідної кількості грошей. Найпростішою формулою визначення цієї необхідності є: маса грошей в обігу прямо пропорційна вартості товарів і послуг, товарна маса, що знаходиться в обігу, обернено пропорційна швидкості обертання грошової одиниці. Цей закон враховує виконання грошима функцій міри вартості та засобу обігу і може бути представлений формулою:

де:К – кількість грошей, необхідних для товарного обігу в певному році;

?Ц*Т– вартість товарів та послуг, що реалізуються у певному році;

О – середнє число обігів за рік кожної грошової одиниці.

З розвитком функції грошей як засобу платежу ця формула набуває більш складного вигляду:

 ,

де:К – сума цін товарів, проданих у кредит;

П – сума платежів за борговими зобов’язаннями;  В – сума взаємопогашених безготівкових платежів.

Коли товар продається в кредит (К) і коли платежі взаємопогашаються (–В), наявних грошей непотрібно (у формулі перед К і В стоїть знак –); коли ж настає термін платежу, гроші потрібні (перед П стоїть знак +).

Таким чином, основними елементами закону грошового обігу є товарна маса, що перебуває в обігу, рівень цін товарів і швидкість обігу грошей.

Ці формули відображають закони обігу або їх готівкових знаків (банкнот, монет) в обігу.

Окрім готівкових грошей у сучасній економіці більшість товарів і послуг реалізується через безготівковий обіг. Зростання останнього робить непридатним застосування зазначених формул. Тому використовують рівняння Фішера:

,

де:М– маса грошей (готівка і безготівкові чекові гроші); V– швидкість обігу грошей;Р– ціни товарів та послуг (рівень цін);Q– обсяг товарної маси (кількість товарів і послуг). Звідси:  .

Зі сформульованих законів випливає дуже важливий принцип грошового обігу – обмеження грошової маси реальними потребами  обігу,  тобто  грошова маса  повинна відповідати потребам обігу.загрузка...