загрузка...
 
Інфляція, її суть, види і причини виникнення
Повернутись до змісту

Інфляція, її суть, види і причини виникнення

Інфляція – це процес знецінення грошей внаслідок перевищення кількості грошових знаків, що перебувають в обігу, над сумою цін товарів і послуг, тобто недотримання вимог закону грошового обігу. Інфляція виявляється у зростанні цін. Вона зумовлює загальне падіння купівельної спроможності та зниження курсу національної валюти і перерозподіл частки національного багатства на користь підприємств-монополістів, держави, тіньової економіки та мафіозних структур.

Це явище відоме приблизно з IV –III ст. до н. е., тобто з моменту, коли грошовим товаром у світі утверджувалося срібло. Причиною знецінення була втрата довіри до монет, в яких під час карбування закладалося менше металу. Сучасна інфляція має багаточинний характер. Основними її причинами є:

Диспропорції між основними сферами народного господарства.

Монополістичні тенденції в економіці.

Надмірні військові витрати.

Зростання дефіциту державного бюджету.

Необґрунтоване підвищення зарплати.

Крах золотого стандарту.

Дотації нерентабельним галузям і підприємствам.

Надмірна кредитна емісія.

Наявність маси посередників між виробниками і споживачами.

Крім названих внутрішніх причин, існують зовнішні: необґрунтоване встановлення валютного курсу при конвертації валют; зростання цін на імпортні товари і послуги тощо.

За розмірами зростання цін інфляцію поділяють на:

Повзуча – коли ціни зростають у незначному обсязі (до 5% на рік).

Галопуюча – коли ціни зростають за рік на 10% і дещо більше.

Гіперінфляція – коли ціни зростають на 1 – 2% щоденно.

Темп інфляції визначають за формулою:

Розрізняють також інфляцію попиту та інфляцію витрат (пропозиції).

Інфляція попиту виникає в умовах надлишкового сукупного попиту.

Інфляція витрат (пропозиції) виникає зі збільшенням витрат виробництва і зменшенням сукупної пропозиції.

Інфляція зумовлює суттєві негативні наслідки в соціально-економічному житті суспільства. Вона знецінює заощадження; зменшує поточне споживання; поглиблює майнову нерівність; зменшує зацікавленість виробників у продуктивній праці; гальмує технічний прогрес тощо.

Інфляцію не можна подолати, її можна лише приборкати за допомогою певних антиінфляційних заходів. Серед них – жорстке обмеження грошової маси.загрузка...