загрузка...
 
Тема 8 Ринок: суть, функції та умови формування. Ринкові відносини, їх суб’єкти й об’єкти. Суть ринку
Повернутись до змісту

Тема 8 Ринок: суть, функції та умови формування. Ринкові відносини, їх суб’єкти й об’єкти. Суть ринку

Ринок – досягнення всього людства. Ринкове господарство є середовищем, “атмосферою” в рамках і за допомогою якого відтворюються і панують відносини товарного виробництва. Саме вони і є тим «робочим одягом», в якому діють економічні закони товарного суспільного виробництва.

З політико-економічної точки зору ринкове господарство є обов’язковим, невід’ємним компонентом товарного виробництва. Отже, природа, економічний зміст, функції і структура ринкової господарської системи зумовлюються товарним виробництвом, його принципами та законами.

У сучасній науковій літературі, в політичних та законодавчих документах поняття “ринкове господарство” нерідко ототожнюється з такими поняттями, як “ринок”, “ринкова економіка”, “ринкова організація виробництва”. Ці поняття в цілому можна використовувати як тотожні для економічних систем, господарська діяльність яких ґрунтується на конкуренції.

Ринкова економіка передбачає свої відповіді на основні економічні запитання: “Що і в якому обсязі виробляти”? “Як виробляти”? “Для кого призначена вироблена продукція”? “Який життєвий цикл виробленого товару”? На більшість цих запитань ринкові відносини відповідають таким чином:

виробляється те, на що є попит;

виробляється стільки, яка величина попиту;

виробляється продукція для того, у кого є гроші;

виробляється на основі технології, яка зумовлює зменшення витрат, і т. д.

Ринкова економіка ґрунтується на могутньому фундаменті матеріальних економічних інтересів.

Конкурентно-ринкове середовище визначає найбільш життєздатні структури. Ринок спонукає до раціонального господарювання, вміння рахувати витрати й прибутки. Ринок стимулює диференціацію прибутків відповідно до кінцевих результатів господарської діяльності.

Суб’єкти ринкових економічних відносин – ті, хто є їх носієм, тобто хто продає та купує: практично кожна фізична особа, яка не обмежена законом у правоздатності та дієздатності;

групи громадян; трудові колективи; юридичні особи всіх форм власності, держава.

Носії ринкових відносин – це, ті, хто займається індивідуально-трудовою діяльністю; державні підприємства; кооперативи; орендні підприємства; фермерські господарства; колективні господарства; народні підприємства; акціонерні товариства; асоціації і консорціуми; спільні (змішані) підприємства, міжнародні економічні організації тощо.

Одночасно суб’єктів ринкових відносин поділяють на виробників (продавців) та споживачів (покупців). Окрім того виділяють посередників, які “зводять” покупців та продавців. Такими посередниками є приватні комерсанти, банки, біржі, торгові філії, торгово-промислові палати, страхові  компанії. Найкрупніший посередник – держава. Прийнято виділяти чотири крупні суб’єкти ринкового господарювання: домогосподарства, фірми, банки та державу (уряд).

Об’єктами ринкових відносин є те, для чого вони існують: насамперед, це товари та послуги (предмети споживання та засоби виробництва), капітал, праця, земля та інша нерухомість, цінні папери, інтелектуальні досягнення (ідеї, відкриття тощо), інформація (у тому числі реклама). Тобто об’єктами ринкових відносин є все те, що продається і купується.

Є декілька визначень ринку. Серед них:

це сфера обміну, в якій здійснюються угоди купівлі-продажу товарів і послуг; тобто це торгівля;

це сфера обігу, тобто форма товарно-грошового обігу, який включає не лише товарний обмін, а й грошовий обіг, обіг цінних паперів тощо;

це місце, де зустрічаються покупці та продавці;

це форма організації і функціонування економічних суб’єктів, що ґрунтуються на основі купівлі-продажу.

У цілому ринок як економічну категорію визначають:

як сукупність економічних відносин, що виникають між суб’єктами економіки з приводу обміну результатами виробництва, товарного і грошового обігу та розподілу умов виробництва (виробничих факторів);

як сферу економічних інтересів (потреб суб’єктів економіки, де відбувається їх зіткнення і взаємодія;

як форму об’єктивного і саморегульованого функціонування товарного виробництва.загрузка...