загрузка...
 
Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції
Повернутись до змісту

Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції

Характеризуючи механізм ринкового саморегулювання, неможливо не зупинитись окремо на головному інструменті, який забезпечує умови його функціонування, – на конкуренції. Під конкуренцією розуміють перш за все змагання, боротьбу в досягненні кращих результатів на будь-якому терені, суперництво фірм за здобуття вигідніших умов виробництва і збуту товарів, змагання між країнами за джерела сировини, ринку збуту і сфери вкладання капіталу.

Конкуренція – невід’ємний атрибут товарного виробництва та обігу, зорієнтованого на споживача, це об’єктивний економічний закон, що виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між відособленими товаровиробниками і споживачами їх продукції.

Конкуренція має такі функції:

змушує товаровиробника підвищувати якість продукції, розширювати асортимент товарів та послуг, що пропонуються;

забезпечує тенденцію до постійного зниження цін;

стимулює впровадження науково-технічних досягнень і зростання продуктивності праці;

веде до виведення з ринку неефективних підприємств, сприяє раціональному перерозподілу ресурсів;

охороняє споживача від диктату виробника.

Саме тому конкуренція є головною рушійною силою ринку,  найсуттєвішим інструментом його самореалізації.

Найбільш вражаюче позитивний  ефект конкуренції виявляється в малому бізнесі. Перебуваючи в умовах особливо жорсткого суперництва, малі підприємства є головними постачальниками науково-технічних відкриттів. Так, у США понад 90% нових технологій створюють малі підприємства та незалежні винахідники. У порівнянні з великими компаніями малі фірми в середньому на долар витрат впроваджують  у 17 разів більше нововведень. Завдяки конкуренції у малому бізнесі з’явилася можливість використовувати винайдені свого часу електронну трубку, кондиціонер, копіювальну машину, транзистор, кулькову ручку, пилосос, тестер, міксер, целофан, інсулін та багато інших корисних і таких звичайних сьогодні речей.

Але, як і будь-яке змагання, конкурентна боротьба може скінчитися поразкою.

Розрізняють внутрішньогалузеву і міжгалузеву конкуренції. Внутрішньогалузева – це конкуренція виробників однієї галузі, що виробляють стандартизований (однорідний) продукт. Її результатом стає формування єдиної ринкової вартості, або ціни,  товару.

Міжгалузева – це боротьба за найприбутковіші сфери прикладання капіталу. Її механізм полягає у вільному переливанні (переміщенні) капіталів із менш прибуткових у більш прибуткові галузі (за вільної конкуренції не існує для цього особливих перешкод). Результатом такої конкуренції стає утворення рівноважної (середньої) норми прибутку,  тобто на рівний капітал одержують рівний прибуток, незалежно від галузі його прикладання. Завдяки цьому вартість набуває форми ціни виробництва, яка дорівнює сумі середніх витрат та середнього прибутку.загрузка...