загрузка...
 
Конкуренція і монополія
Повернутись до змісту

Конкуренція і монополія

Конкуренція між окремими, відособленими товаровиробниками, породжує монополію. З метою одержати перемогу в конкурентній боротьбі підприємства об’єднуються, створюючи крупніші фірми, яким легше боротися “за місце під сонцем ” на ринку. Такі об’єднання називають монополіями.

Монополія – це найбільші капіталістичні підприємства або їхні об’єднання, які зосереджують під своїм контролем виробництво переважної (або істотної) частини певного виду (видів) продукції, що дає їм змогу регулювати виробництво цієї продукції, визначати монопольні ціни і одержувати високі прибутки. У широкому розумінні монополія – це і сама домовленість, угода між великими підприємствами про поділ ринку, обсягу виробництва і ціни.

Монополії виявляються в досить різноманітних формах. Найпростішими є так звані конвенції, кули, ринги, корнери, які виникають на основі короткострокових угод про єдині умови збуту між групами великих підприємств. Більш розвинутими та стійкими формами монополістичних об’єднань є картелі, синдикати,  трести,  концерни, конгломерати.

Картель – це відносно тривка монополістична угода власників підприємств певної галузі, які зберігають свою комерційну,  виробничу і фінансову самостійність.

Синдикат – це монополістична угода між власниками підприємств однієї галузі, учасники якої зберігають виробничу,  але втрачають комерційну самостійність.

Трест – монополістична угода між власниками підприємств однієї чи кількох галузей господарства, учасники якої позбавлені як виробничої,  так і комерційної самостійності.

Концерн – це монополістичне об’єднання капіталу підприємств різних галузей за допомогою встановлення між ними контролю єдиного фінансового центру, який скуповує їхні акції. Таким чином, концерн – це об’єднання підприємств різних галузей промисловості, торговельних, банківських, транспортних, страхових та інших компаній на основі фінансової залежності від однієї компанії – холдінг-компанії.

Сучасна економічна теорія вважає, що монополія, порівняно з конкуренцією, володіє суттєвими недоліками, які негативно впливають на стан суспільної економіки. Серед них – зниження обсягів виробництва та підвищення цін.загрузка...