загрузка...
 
Капітал у сфері торгівлі. Роздрібна й оптова торгівля. Торговельний прибуток
Повернутись до змісту

Капітал у сфері торгівлі. Роздрібна й оптова торгівля. Торговельний прибуток

Чільне місце в інфраструктурі ринку належить організаціям та підприємствам торгівлі, тобто безпосередньої купівлі продажу товарів.

Торгівля займає проміжне місце між виробництвом і споживанням, вона зв’язує відособлені господарства в єдину систему суспільного виробництва.

Капітал, зосереджений у сфері торгівлі, називають торговим капіталом. Торговий капітал – це відособлена частина продуктивного (промислового) капіталу, функцією якого є реалізація вироблених у суспільстві товарів і послуг.

Згідно з марксистською теорією, торговий капітал не бере участі у створенні додаткової вартості, а отже й прибутку. Однак на поверхні ринкових відносин складається враження, що прибуток створюється саме в торгівлі – він є звичайною надбавкою до ціни виробника. Однак це не так. Аби товар продавався за вартістю (не порушувався закон вартості) торговий прибуток слід шукати між цін: за якою торговий підприємець купує товар у підприємця-виробника і за якою товар продається кінцевому споживачу. Щоб одержати прибуток, не порушуючи закон вартості, підприємець повинен купити товар за ціною, нижчою від вартості, і продати його за ціною, рівною вартості.

Таким чином, торговельний прибуток виступає частиною прибутку, якою поступаються підприємці-виробники торговому підприємцю за те, що останній здійснює функцію реалізації товару.

Згідно з теорією середнього прибутку та ціною виробництва, кожний підприємець на вкладений у справу капітал повинен одержати прибуток згідно з середньою нормою прибутку. Якщо промисловий підприємець здійснює витрати в 900 гр. од. і одержує прибуток у 180 гр. од. (норма прибутку 20%), то це означає, що вартість його товару становить 1080 гр. од. (900 + 20% від 900).

с

 
Якщо ж промисловий підприємець вдається до послуг торгового підприємця, витрати якого становлять 100 гр. од., то загальні витрати на виробництво і реалізацію товару становитимуть 1000 гр. од., а прибуток у 180 гр. од. залишиться тим самим. Тоді середня норма прибутку дорівнюватиме: Т /   = (180/1000)•100 = 18%.

Таким чином, промисловий підприємець отримує прибутку на свій капітал (витрати) (18% від 900) – 162 гр. од., а торговий підприємець – (18% від 100) – 18 гр. од. У сумі ці обидва прибутки дають 180 гр. од. (162 + 18).

Отже, дійсно, прибуток торгового підприємця – у 18 гр. од. є частиною прибутку промислового підприємця у 180 гр. од. (180 – 162), якою останній ділиться з торговим підприємцем. Торговий підприємець купує у промислового підприємця за 1062 гр. од. (960 + 162) і продає за 1080 гр. од. (тобто за вартістю).

Як зазначалось вище, витрати в торгівлі поділяють на два види: чисті витрати обігу, пов’язані лише з реалізацією (купівлею та продажем) товарів і додаткові витрати, пов’язані із зберіганням, пакуванням та фасуванням товару торговельними підприємствами. Не створюють прибутку лише чисті витрати обігу, а операції, пов’язані з додатковими витратами, які є продовженням процесу виробництва у сфері обігу, створюють прибуток.

Торгівля виступає найрозвинутішою формою ринкових відносин, вона фактично є скелетом ринку.

Торгівля поділяється на внутрішню і зовнішню. Внутрішня – коли товар виробляється і продається на вітчизняному ринку, зовнішня – коли товар реалізується або купується за кордоном, тобто на іноземних, регіональних чи світових ринках.

Внутрішня торгівля поділяється на оптову (гуртову) і роздрібну. Оптова (гуртова) торгівля – це посередницька торгівля, що здійснюється великими партіями. Вона обслуговує, насамперед, обіг засобів виробництва між підприємцями, що виробляють і споживають їх, а також обіг предметів споживання між промисловими підприємцями та роздрібними підприємцями посередниками.

У своєму розвитку оптова торгівля набуває різних форм. Найдавніша – ярмаркова торгівля, що здійснюється у визначені дні чи періоди року у загальновідомих місцях.

З розвитком товарного обігу на зміну тимчасовим ярмаркам прийшли постійно діючі оптові ринки – товарні біржі. Однією з форм ярмарково-біржової торгівлі є аукціони.

Роздрібна торгівля – це торгівля дрібними партіями. Вона реалізує товари (як правило, предмети споживання) безпосередньо споживачам (переважно населенню) користується послугами оптової торгівлі, яка доставляє товари магазинам роздрібної торгівлі.загрузка...