загрузка...
 
Роль прибутку в розвитку підприємництва
Повернутись до змісту

Роль прибутку в розвитку підприємництва

Як зазначалося раніше, в сучасній економічній теорії виділяють такі види прибутку:

нормальний прибуток;

економічний прибуток;

бухгалтерський  прибуток.

Нормальний прибуток – це доход фірми, який покриває її наявні витрати. Тобто це частина валового доходу, яка утримує фірму і дає змогу їй працювати в обраному напрямку господарської діяльності. Якщо фірма має лише нормальний прибуток, то її економічний прибуток дорівнює нулю.

Економічний прибуток – це перевищення валового доходу над економічними витратами, які включають в себе явні та неявні  витрати.

Економічний Прибуток = Валовий Доход – Економічні витрати.

Підприємець сам зацікавлений в одержані економічного прибутку, тому що нормальний прибуток він одержував, не займаючись підприємницькою діяльністю, перебуваючи в статусі найманого працівника.

Бухгалтерський прибуток – перевищення валового доходу лише над явними (бухгалтерськими) витратами.

Бухгалтерський прибуток = Валовий доход – Явні витрати.

Виходячи з цих міркувань:

Економічний прибуток = Бухгалтерський прибуток – Нормальний прибуток.

Прибуток відіграє суттєву роль в діяльності підприємства:

1) виступає метою, мотивом, що спонукає до підприємницької діяльності;

2) є джерелом розширеного відтворення на підприємстві, тобто за рахунок прибутку здійснюється нагромадження капіталу з метою зростання обсягів виробництва;

3) є джерелом доходів держави, тому що підприємство сплачує податки та інші платежі в основному за рахунок прибутку. На підприємстві розрізняють балансовий і чистий (розрахунковий) прибутки.

Балансовий прибуток – це вся сума прибутку, отриманого підприємством після реалізації продукції (виручка мінус повна собівартість).

Чистий прибуток – це той прибуток, що залишається після сплати податків та інших платежів до бюджету.загрузка...