загрузка...
 
Роль підприємства в ринковій економіці
Повернутись до змісту

Роль підприємства в ринковій економіці

Підприємство та підприємництво – це категорії функціонування економічної системи на мікрорівні, тобто вони носії тих економічних процесів і відносин, які формуються в найнижчій, первинній ланці народного господарства.

По-перше, підприємства – основні суб’єкти ринкових відносин. Тут здійснюється з’єднання чинників виробництва; тут виробляються продукти (послуги), які потім стають товарами; тут реалізуються економічні інтереси не лише працівників підприємства, а й держави (суспільні інтереси) і споживачів (особисті інтереси). Завдяки підприємствам суспільство одержує необхідну продукцію, на підприємствах люди найповніше виявляють свої здібності, таланти, завдяки підприємствам створюються споживчі вартості для задоволення особистих потреб громадян.

По-друге, господарювання на підприємстві виступає формою реалізації відповідної форми власності: приватної – на одноосібному підприємстві, колективної – у господарському товаристві, державної – на державному підприємстві.

Тобто, саме підприємства є носіями відносин власності. Загальний стан економіки повністю визначається господарюванням на підприємствах країни.загрузка...