загрузка...
 
Список літератури
Повернутись до змісту

Список літератури

Назва джерела зашифрована в списку.

До кожної теми вказується номер (шифр) джерела, глави (розділу) та сторінки, рекомендовані до опрацювання.

Список джерел Баштанян Г.І., Лазур П.Ю., Медвєдєв В.С. Політична економія: Підручник для студентів вузів.– К.: Ніка Центр, Ельга, – 2000.

Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник –К.: Вища школа, 1995.

Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Основи, 1994.

Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного.– К.: Феміна, 1995.

Экономика. Учебник. / Под.ред. А.И. Архипова и др. – М.:«Проспект», 1999.

Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки (теоретична економіка) – Тернопіль: “Астон”, 1998.

Маркс Карл. Капитал. Критика политической экономии.– Т.1.– М.: Политиздат, 1973.

Маркс Карл. Капитал. Критика политической экономии.– Т.2.– М.: Политиздат, 1974.

Маркс Карл. Капитал. Критика политической экономии.– Т.3.– Ч.1.– М.: Политиздат, 1975.

Маркс Карл. Капитал. Критика политической экономии.– Т.3.– Ч.2.– М.: Политиздат, 1975.

МакконнелК.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2-х т.: Перевод с англ. – М.: Республика, 1992.

Основи економічної теорії / За ред. С.В. Мочерного. – К.: Вид.центр “Академія”, 1998.

Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. – 2-е вид. К.: Вища школа: Знання, 1997.

Основи економічної теорії: Підручник / За ред. С.В. Мочерного. – Тернопіль: АТ “Тернекс” за участю АТ “Ной” та видва “Світ”, 1993.

Основы экономической теории: Политэкономический аспект: Учебник/ Отв. ред. Г.Н. Климко. – 3 -е изд., перераб. и допол., К.: «Знання-Прес», 2001.

Политическая экономия: Учебник для вузов / Медвежев В.А., Абалкин Л.И. и др. – М.: Политиздат, 1988.

Туган Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний. – К.: Наукова думка, 1994.загрузка...