загрузка...
 
Тема 15  Держава та її економічні функції  Держава як суб’єкт економічних відносин
Повернутись до змісту

Тема 15  Держава та її економічні функції  Держава як суб’єкт економічних відносин

Як відомо, основними суб’єктами економічних відносин у ринковій економіці є домогосподарства, підприємства та держава. У попередніх темах розглядались особливості домогосподарств та підприємств як суб’єктів ринкових відносин. Дана тема присвячена державі – як суб’єкту ринкових відносин.

Держава – це, насамперед, політичний орган: законодавча, виконавча та судова влада. Однак вона є й економічним суб’єктом, тобто носієм економічних відносин. По-перше, держава є власником частини ресурсів суспільства, частини підприємств, а то й окремих галузей. Як власник вона виступає організатором виробництва, розподілу, обміну і споживання продукції, виробленої в державному секторі економіки. По-друге, держава здійснює регуляторну політику щодо підприємств приватного (недержавного) сектору. По-третє, держава організує зовнішньоекономічні зв’язки країни з іншими країнами та світовими економічними організаціями. В умовах, коли частина акцій приватизованих державних підприємств залишається у власності держави, остання володіє корпоративними правами щодо володіння, користування і розпорядження приватизованими підприємствами.

Держава в частині державного сектору економіки є товаровиробником, тобто товар, вироблений на державних підприємствах, є власністю держави, і тому вона безпосередньо втручається в процес реалізації, а певною мірою, і використання товарів і послуг, вироблених на державних підприємствах.загрузка...