загрузка...
 
Основні показники національного рахівництва в системі національних рахунків (СНР)
Повернутись до змісту

Основні показники національного рахівництва в системі національних рахунків (СНР)

Основними показниками, за допомогою яких визначаються результати функціонування національної економіки, є: валовий національний продукт – валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий національний (внутрішній) продукт – ЧНП (ЧВП), валовий національний доход – ВНД, валовий національний доход наявний ВНД та інші.

Детально розрахунки зазначених показників розглянуто в дисципліні «Макроекономіка». Тут же відмітимо лише окремі розбіжності щодо вказаних показників, які зустрічаються в різних підручниках та посібниках.

Одні вважають основним показником ВНП, інші – ВВП, треті не бачать між ними суттєвих відмінностей і тому розглядають їх разом ВНП (ВВП). Є розбіжності і в поглядах на національний доход: в одних НД розглядається як ВНД і ВНДн, які за обсягом можуть перевищувати ВВП, інші НД розглядають як частину ВВП за виключенням певних рахунків.

Оскільки в дисципліні «Макроекономіка» детально розглядатимуться показники, що використовують статистичні органи України: ВВП, ЧВП, ВНД, ВНДн, то тут розглядаємо показники на основі основного – ВНП.

Зазначимо, що саме таке рахівництво існує в США, тоді як рахівництво в Україні ґрунтується на методиці, що використовується в Західний Європі.

ВНП визначають як сукупну ринкову вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні за рік. Розраховують ВНП двома методами: за витратами на створену в країні продукцію (виробничий) та за доходами, отриманими в результаті виробництва продукції.

Згідно з першим методом:

ВНПв = С + І + Д + ЧЕ, де С – витрати на споживання домогосподарств; І – витрати на інвестиції; Д – державні витрати ЧЕ – чистий експорт, який дорівнює:

ЧЕ = Е – М (Е – експорт, М – імпорт).

Згідно з другим методом:

ВНПд = ЗП + Р + Проц. + Приб. + А + Поб. под. н. б., де ЗП – заробітна плата найманих працівників та доходи дрібних власників

Р – рента;

Проц. – проценти;

Приб. – прибуток корпорацій;

А – амортизація основного капіталу;

Поб. под. н. б. – побічні податки на бізнес (непрямі податки). При цьому: ВНПв=ВНПд.

Якщо від ВНП відняти амортизацію, то одержимо чистий національний продукт: ЧНП = ВНП – А.

Якщо від ЧНП відняти непрямі податки, то одержимо національний доход:

НД = ЧНП – НП (непрямі податки).

Таким чином, національний доход у країні складається з доходів у вигляді заробітної плати, рентних доходів, процентів на капітал та прибутків підприємств. Якщо від НД відняти прибутки підприємств, одержимо особистий доход (ОД), тобто, доходи домогосподарств. Доходи, що залишаються у розпорядженні населення, відрізняються від ОД тим, що до нього слід додати трансфертні виплати держави населенню і відняти податки, якими обкладаються доходи населення.

ОДв = ОД + Тр – Податки.загрузка...