загрузка...
 
Тема 17 Розподіл національного доходу. Розподільчі відносини та їх місце у відтворювальному  процесі
Повернутись до змісту

Тема 17 Розподіл національного доходу. Розподільчі відносини та їх місце у відтворювальному  процесі

Як відомо, процес відтворення включає в себе виробництво, розподіл, обмін та споживання. Дана тема присвячена другій фазі розподілу.

Створений у виробництві продукт розподіляється. Розподіл можна визначити як процес визначення частки виробленого продукту для окремих суб’єктів економічної системи чи виробничих потреб.

Розподіл здійснюється, в основному, через ринок ресурсів, товарів і послуг. Ринок ресурсів розподіляє доходи на чинники виробництва, а також засоби виробництва як частину виробленої продукції.

Споживчий ринок розподіляє предмети особистого споживання, визначаючи і частку виробників (фірм) у доходах.

Розподіл здійснюється, насамперед, на ґрунті відносин власності – за власністю на виробничі ресурси.

Розрізняють економічну і соціальну функції розподілу. Економічна функція виявляється у впливі розподілу на національну економіку через систему потреб, інтересів та стимулів. Соціальна функція розподілу спрямована на задоволення і розвиток соціальних потреб.

У політичній економії виділяють такі концепції розподілу:

концепція розподілу класичної школи (А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. С. Мілль);

марксистська концепція;

маржиналістська концепція (Див.: Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки. – С.224 – 225).

Сучасна теорія розподілу включає аналіз розподілу так званих соціальних доходів, тобто доходів, наданих економічним суб’єктам незалежно від їхнього внеску у створення валового національного продукту. Держава через податкову систему вилучає частину винагород за використання ресурсів у державний бюджет, а потім розподіляє ці ресурси через витрати на соціальні потреби.

Класифікація доходів відбувається за різними критеріями:

за суб’єктами привласнення: доходи домашніх господарств; доходи фірм; доходи держави; доходи нації;

за величиною одержаного доходу: номінальний доходу, чистий доход і реальний доход;

доходи підприємства: валовий доход, середній доход, граничний доход;

за чинниками: заробітна плата, рента, прибуток і процент. У цілому розподіл поряд із виробництвом поєднує виробництво із споживанням.загрузка...