загрузка...
 
Прожитковий мінімум і соціальний захист населення
Повернутись до змісту

Прожитковий мінімум і соціальний захист населення

Величина доходів і обсяг споживання – основний чинник визначення рівня добробуту і рівня бідності населення. Під рівнем життя розуміють сукупність умов життя, праці та побуту людей, досягнутий у даному суспільстві, ступінь задоволення різноманітних потреб – фізичних, соціальних, інтелектуальних. Для оцінки реального стану життєспроможності людей у кожній розвинутій країні визначається так звана межа бідності. Бідною вважається сім’я, доходи якої не дають змогу її членам задовольнити фундаментальні економічні потреби. Критерієм визначення межі бідності служить також структура споживання сім’ї.

Як вказувалось вище, рівень життя – показник, який характеризує середні умови життя людей. Водночас існують як малозабезпечені, так і високозабезпечені верстви населення. Для визначення структури населення згідно з його майновим

статусом (доходом) розраховується прожитковий мінімум, або бюджет прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум відображає мінімально допустиму межу споживача. Він включає набір матеріальних благ та послуг, які дають змогу задовольняти лише наймінімальніші потреби сім’ї (людини). Грошова оцінка цього мінімального набору  засобів існування  є величиною  прожиткового мінімуму, яка встановлюється в законодавчому порядку. Так, в Україні на 2000 р. було затверджено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць в розмірі 270,1 грн, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років – 240,71 грн., дітей віком від 6 до 18 років – 297,29 грн, працездатних осіб – 287,63 грн., осіб, що втратили працездатність – 216,56 грн. (Урядовий кур’єр, 1 листопада 2000 р.). На 2001 р. прожитковий мінімум було встановлено в розмірі 311грн.

Прожитковий мінімум встановлюється для загальної оцінки рівня життя, а також для визначення певних соціальних нормативів, таких як межа малозабезпеченості, мінімальна заробітна плата тощо. Про зв’язок мінімальної плати із межею малозабезпеченості можна судити за таблицею даних по Україні.

Строки

Межа малозабезпеченості

Мінім. зароб. плата

31.01.1998

73,7

45

31.06.1998

---

55

31.01.1999

90,7

74

31.10.1999

118,3

118

Таким чином, мінімальна заробітна плата наближається до межі малозабезпеченості, хоча вона залишається поки що майже у два рази нижчою від прожиткового мінімуму. Наприклад, на 2003 р. мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 175 грн., а прожитковий мінімум – 342 грн.

Прожитковий мінімум, межа малозабезпеченості, мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія тощо це соціальні нормативи, які беруться до уваги при здійснені заходів щодо політики соціального захисту населення.загрузка...