загрузка...
 
Тема 18 Економічне зростання і його чинники. Економічне зростання та його типи
Повернутись до змісту

Тема 18 Економічне зростання і його чинники. Економічне зростання та його типи

Розвиток виробництва здійснюється у формі розширеного відтворення, або економічного зростання. Економічне зростання має зв’язок з економічним розвитком, але відрізняється від нього. Розвиток можна визначити як перехід від одного стану економіки до іншого; тоді як економічне зростання – це збільшення обсягів виробництва.

Розвиток економіки створює передумови для збільшення обсягів виробництва. Економічне зростання становить зміст економічного розвитку.

Розрізняють два типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний. Екстенсивний – коли зростання обсягів виробництва відбувається за рахунок залучення до виробництва дедалі нових і нових ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових) при незмінній продуктивній силі праці. Характерною і найбільш специфічною рисою екстенсивного типу є те, що в його умовах залежність результатів виробництва від затрат виробництва оцінюється як одиниця, тобто для додаткового виробництва одиниці певного результату потрібно збільшити витрати всіх ресурсів виробництва також на одиницю.

Інтенсивний – коли нарощування обсягів виробництва здійснюється за рахунок раціональнішого використання всіх видів ресурсів, що пов’язано із зростанням продуктивної сили праці. В інтенсивній економіці для виробництва додаткової одиниці певного результату потрібно збільшити затрати ресурсів менш як на одиницю.

Екстенсивний тип зростання здійснюється за рахунок: зростання кількості виробників; збільшення капіталовкладень; зростання обсягів сировини, що споживається.

Інтенсивний тип зростання здійснюється за рахунок: підвищення кваліфікації робітників, вдосконалення організації праці і виробництва, підвищення якості продукції, що в цілому зумовлює зростання продуктивності праці.

Виділяють ще й третій тип економічного зростання (розвитку), який окремі автори називають детенсивним. Детенсивний – це такий економічний розвиток, за якого для виробництва одиниці додаткової продукції необхідно збільшення обсягів ресурсів більш як на одиницю.

У реальній дійсності в економіці відсутній чисто екстенсивний, чи чисто інтенсивний тип економічного зростання. Вони поєднуються, однак може переважати або інтенсивна складова, або екстенсивна. Тому доцільно говорити про переважно інтенсивний тип економічного зростання чи переважно екстенсивний тип. Про взаємозв’язок обох типів свідчить такий приклад: для забезпечення інтенсивного типу економічного зростання необхідно впроваджувати досягнення сучасної НТР. Однак на початковому етапі це зводиться до заміни старої техніки на нову. При цьому нову техніку не можна вводити без екстенсивного шляху: тобто без нарощування її обсягу.загрузка...