загрузка...
 
Продуктивність праці та її роль в економічному зростанні
Повернутись до змісту

Продуктивність праці та її роль в економічному зростанні

Одним із найважливіших чинників економічного зростання інтенсивного типу є зростання продуктивності праці. Остання свідчить про ефективність використання ресурсу праця і обчислюється відношенням результату (виробленого продукту ВВП) до витрат праці (у розрахунку на одного зайнятого, відпрацьований людино-день чи людино-годину). Практика розвитку економіки розвинутих країн показує, що саме зростання продуктивності праці є запорукою успішного економічного зростання в масштабі суспільства, а також економічною передумовою зростання заробітної плати, доходів населення в суспільстві. Збільшення продуктивності праці забезпечується завдяки таким чинникам, як впровадження досягнень науково-технічного прогресу, удосконалення організації виробництва на основі поглиблення спеціалізації, кооперування та інтеграції виробничих процесів, а також зростання загальноосвітнього і професійного рівня працівників.

В Україні останнім часом “забули ” про цей базовий показник економічної динаміки, тоді як він широко використовується у міжнародній статистиці. За даними Держкомстату, у 1997 р. продуктивність праці у промисловості України зросла на 7,1 %, у 1998 р. – на 3,8, у 1999 р. – на 9,6 і у першому півріччі 2000 р. – майже на 16 %. Останнє і лягло в основу зростання обсягів промислового виробництва в останні два роки.загрузка...