загрузка...
 
Роль держави у відтворенні робочої сили
Повернутись до змісту

Роль держави у відтворенні робочої сили

Відтворення робочої сили звичайно здійснюється під впливом ринкового механізму. Зокрема ціни, що вільно складаються на ринку під впливом попиту та пропозиції, значною мірою впливають на реальні доходи населення, від рівня яких значним чином залежать вирішення проблеми підтримки на належному рівні здатності людини до праці. Одночасно ринок завдяки функціонуванню так званого ринку освітніх послуг впливає і на відтворення кваліфікованої робочої сили. В Україні значна кількість ВНЗ недержавної форми власності (приватні ВНЗ) готують більше 10 % бакалаврів, спеціалістів та магістрів з вищою освітою.

Одночасно суттєву роль у відтворенні робочої сили відіграє держава. Своєю демографічною політикою держава сприяє вирішенню проблем поліпшення житлових умов, виплачує допомоги на дітей, забезпечує населення дитячими дошкільними закладами, надає допомоги і відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами, домагається зміцнення сім’ї, поліпшення морального клімату у виробничих колективах.

Держава активно формує прогресивні погляди населення щодо оптимального розміру сім’ї, праці з виховання дітей у сім’ї, розглядаючи її як суспільно необхідну працю, створює організаційно-економічні передумови для зміцнення здоров’я населення, охорони материнства.

Держава займає чільне місце у відтворенні кваліфікованої робочої сили. Маючи у своїй власності загальноосвітні школи та переважну більшість професійно-технічних, середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, вона забезпечує підготовку кадрів робітників та спеціалістів відповідно до потреб народного господарства.

Завдяки державній службі зайнятості здійснюється також перепідготовка тих, хто не може знайти роботу за своїм фахом.

Держава створює необхідну законодавчу базу, яка стосується відтворення робочої сили. В Україні це закони України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійно-технічну освіту” та інші.загрузка...