загрузка...
 
Фінансово монополістичний капітал. Фінансова олігархія
Повернутись до змісту

Фінансово монополістичний капітал. Фінансова олігархія

Сучасний капіталізм називають пануванням фінансового капіталу.

Фінансовий капітал – це банківський монополістичний капітал, який об’єднався з монополістичним промисловим (виробничим) капіталом.

Якщо для домонополістичної стадії капіталізму характерним було відокремлення від промислового капіталу його функціональних форм – торгового, позичкового капіталу, то на монополістичній стадії спостерігається зворотний процес – об’єднання різних форм капіталу в рамках єдиної системи фінансового капіталу. Зрощення банківського і промислового монополістичного капіталів можна трактувати у вузькому і широкому розумінні. У вузькому – це безпосереднє об’єднання банківських і промислових капіталів у рамках єдиної організації під єдиним капіталом. У широкому розумінні – зрощення являє собою тісне переплетіння капіталів банківських і промислових підприємств, встановлення між ними міцних кредитних відносин і інших зв’язків.

В умовах домонополістичного капіталізму зв’язки банків і промислових підприємств не відзначались значною стабільністю, оскільки вибір кредитора або позичальника визначався на основі вільної конкуренції. Рівень концентрації банківського (грошового) капіталу в окремих банках був відносно низьким. Позичковий капітал відігравав скромну роль агента промислового капіталу і був лише його відокремленою частиною.

Крупним підприємствам на монополістичній стадії стали необхідними значні суми грошей, які могли надати лише крупні кредитори, тобто крупні банки. Таким чином виникла концентрація банківського капіталу, на місце дрібних вузькоспеціалізованих банків прийшли банківські монополії.

Завдяки цьому змінилась роль банків. Із простих посередників, що обслуговували промисловий капітал, вони перетворились на всесильних господарів, на розрахунково-кредитні центри національних економік, які значною мірою впливають на спрямованість господарського розвитку промислових та інших корпорацій.

Сучасні банки дедалі частіше стають універсальними кредитними комплексами, які можуть вести справу як із підприємствами, так із індивідуальними вкладниками.

Основою відносин банківських установ з небанківськими є, звичайно, кредит. Однак кредитні відносини стали обслуговувати багатомільйонні витрати урядів, оплачувати рахунки десятків і сотень тисяч підприємств, сотень тисяч фізичних осіб.

Банки фінансують закупівлю товарів і цим самим сприяють прискоренню обігу матеріальних цінностей. Широкого розвитку набув фінансовий лізинг, тобто фінансування банками оренди обладнання (особливо нової дорогої техніки).

Банки повернулись обличчям до дрібних позичальників, кредитування населення, малого бізнесу.

Окрім кредитних відносин, між промисловими і банківськими підприємствами існують відносини, що забезпечують фактично панування фінансового капіталу, а саме:

особиста унія – взаємне володіння банківським і промисловим капіталом. В управління промислових підприємств входять управлінці банків, одночасно – в управління банків входять управлінці промислових підприємств;

система участі – коли фірми намагаються володіти контрольним пакетом акцій. Завдяки системі участі товариство мати із власним капіталом у 10 млн. доларів може тримати під контролем капітал дочірніх підприємств загальною сумою в 100 млн. доларів й більше. Багатоступінчаста система володіння крупними пакетами акцій дає змогу створити фінансову залежність цілих сфер економіки. Розвиток системи участі приводить до прямого зрощення банківських і промислових капіталів (див. мал. 21. 1).

Мал. 21. 1. Система участі.

Товариство-мати (М) тримає контрольні пакети акцій дочірніх підприємств (Д). Дочірні підприємства тримають контрольні пакети акцій внучатих підприємств (В). Внучаті підприємства тримають контрольні пакети акцій правнучатих (ПВ) і т.д.

Основною формою фінансового капіталу є фінансова група. Вона являє собою об’єднання банківських, промислових та інших монополій на основі системи участі, особистої унії, довгострокових фінансових відносин й інших зв’язків.

У рамках фінансової групи досягається певна самостійність економічної діяльності підприємств, перерозподіл акумульованого позичкового капіталу, відносна стабільність нагромадження капіталу.

Панування фінансового капіталу в економічному та політичному житті виявляється у фінансовій олігархії. Це – капіталістична еліта, до якої належить верхівка монополістичної буржуазії, а також вищі менеджери провідних корпорацій.

Для фінансової олігархії головним джерелом доходу є володіння цінними паперами корпорацій, і передусім, крупними пакетами акцій. Це забезпечує їм надзвичайну економічну владу, дає змогу через систему участі управляти гігантським капіталом та мати економічну владу. Фінансові магнати одержують можливість брати участь у виробленні політичних рішень на самому високому рівні.

У сучасних умовах фінансовий капітал зосереджується у вигляді фінансово-промислових груп .загрузка...