загрузка...
 
Особливості ринкової трансформації економіки України
Повернутись до змісту

Особливості ринкової трансформації економіки України

Ринкова трансформація економіки України має низку особливостей. Насамперед, вона супроводжувалась такими негативними явищами, як:

глибока економічна криза 1991 – 1999 рр., внаслідок чого обсяг ВВП скоротився майже на 60%;

висока інфляція, особливо в 1993 – 1994 рр., коли ціни зросли в 100 разів;

суттєвий рівень безробіття, особливо прихованого;

різке погіршення добробуту переважної маси населення.

Ці та інші явища не могли не вплинути на хід трансформаційних перетворень. Окрім того, процес переходу вимагає зміцнення політичної незалежності країн та її національної економіки, до якої ще далеко. В Україні не було обрано власного шляху переходу до ринку, на відміну від Китаю, Монголії, Чехії і Словаччини, Польщі, Угорщини, Прибалтійських республік, де фактично цей процес завершено.

В Україні декілька років пробували провести так звану шокову лібералізацію цін без створення відповідного ринкового середовища. Це призвело до розвалу системи державного управління, розриву господарських зв’язків як усередині країни, та і з країнами близького зарубіжжя, глибокої платіжної кризи, інфляції, розбалансування фінансово-кредитних відносин, різкого падіння як виробництва, так і споживання, зубожіння основної маси населення.

Слід зазначити і непомірне затягування; допущені помилки та недоліки в роздержавленні власності та приватизації підприємств; недостатню боротьбу з монополізмом, недостатню конкуренцію; недоліки у становленні та підтримці підприємництва, створенні достатньої критичної маси елементів інфраструктури ринку. Однією з причин цих та інших негативних моментів у ході трансформації української економіки вважають сліпе дотримування розробниками реформ рецептів окремих концепцій західної економічної науки, зокрема, монетаризму (Чиказька школа, М. Фрідмен).

Одночасно підкреслюється відсутність чітко визначених цілей трансформаційних процесів.

Однак за роки трансформації економіка України суттєво наблизилась до змішаної соціально-орієнтованої економіки. Вихідними сприятливими умовами для цього є відносно розвинута індустріальна основа, багатоманітність форм власності і господарювання, розвиток ринку і приватного підприємництва, конкуренції, рекламної діяльності, наявність традицій регулювання економіки й соціальності в її розвитку, відносно розвинута ринкова інфраструктура. Цьому сприяли напрацювання низки законів, що стосуються трансформаційних процесів в економічній сфері.загрузка...