загрузка...
 
Основні глобальні проблеми та їх класифікація
Повернутись до змісту

Основні глобальні проблеми та їх класифікація

Глобальні проблеми поділяють на три сфери вияву.

Сфера 1. Взаємодія природи й суспільства. До проблем цієї сфери належать:

надійне  забезпечення  людства  сировиною,  енергією, продовольством;

збереження навколишнього середовища; освоєння ресурсів світового океану; оволодіння космічним простором .

Сфера 2. Суспільні взаємовідносини. Найважливіші проблеми цієї групи:

відносини між державами різних соціально-економічних устроїв;

подолання економічної відсталості багатьох країн світу;

локальні, регіональні та міжнародні воєнні, національні та регіональні конфлікти;

відвернення загрози ядерної війни.

Сфера 3. Розвиток людини. Тут справу маємо, насамперед, із:

демографічною проблемою;

проблемами сучасної урбанізації – зосередження населення в містах;

проблемою пристосування до умов природного й соціального середовища, яке постійно змінюється під впливом сучасної НТР;

проблемою забезпечення населення продовольством;

проблемою охорони здоров’я взагалі, боротьби з епідеміями, тяжкими захворюваннями.

Класифікація глобальних проблем за сферами дії не означає, що вони відокремлені одна від одної. Кордони між сферами часто мають умовний характер. Усі глобальні проблеми тісно між собою пов’язані, більше того, зумовлюють одна одну, тому що мають однакові причини виникнення.

У цілому ж серед глобальних проблем, які стоять нині перед міжнародним співтовариством, найгострішими є:

проблеми збереження миру;

екологічна проблема;

проблема забезпечення людства продовольством, сировиною та енергією;

проблема освоєння світового океану;

проблема економічного відставання країн, що розвиваються;

проблеми зайнятості населення;

проблеми охорони здоров’я, зокрема, наркоманії, СНІД.

Окрім того, до глобальних проблем належать проблеми освітнього та культурного характеру, так званої масової культури, аморальності, злочинності, корупції та ін.загрузка...