загрузка...
 
Рахунок 18 "Інші необоротні активи" ; План рахунків бухгалтерського обліку
Повернутись до змісту

Рахунок 18 "Інші необоротні активи"

На рахунку 18 "Інші необоротні активи" ведеться облік наявності та руху необоротних активів, які не знайшли відображення на інших рахунках обліку необоротних активів.

За дебетом рахунку 18 "Інші необоротні активи" відображається надходження інших необоротних активів, за кредитом - їх вибуття.

На цьому рахунку також відображаються активи, використання яких, як очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу, зокрема грошові кошти.

До рахунку 18 "Інші необоротні активи" можуть відкриватись субрахунки, на яких облік наявності та руху інших необоротних активів ведеться за видами таких активів.

Рахунок 18 "Інші необоротні активи" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

31

"Рахунки в банках"

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

33

"Інші кошти"

31

"Рахунки в банках"

35

"Поточні фінансові інвестиції"

35

"Поточні фінансові інвестиції"

 

 

85

"Інші затрати"

 

 

97

"Інші витрати"

 

 

99

"Надзвичайні витрати"
загрузка...