загрузка...
 
Рахунок 26 "Готова продукція"; План рахунків бухгалтерського обліку
Повернутись до змісту

Рахунок 26 "Готова продукція"

Цей рахунок призначено для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції підприємства.

До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам.

За дебетом рахунку 26 "Готова продукція" відображається надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю.

В аналітичному обліку можливе відображення готової продукції за обліковими цінами. При списанні готової продукції з рахунку 26 "Готова продукція" сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від вартості готової продукції за обліковими цінами (далі - відхилення) визначається як добуток рівня (відсотку) відхилень і вартості відпущеної зі складу готової продукції за обліковими цінами. Рівень (відсоток) відхилень визначається діленням суми відхилень на початок місяця з сумою відхилень з продукції, що надійшла на склад із виробництва за звітний місяць, на суму вартості залишку готової продукції за обліковими цінами на початок місяця та вартості оприбуткованої за звітний місяць з виробництва на склад готової продукції за обліковими цінами. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, відображається за кредитом рахунку 26 "Готова продукція" і дебетом відповідних рахунків, на яких відображено вибуття готової продукції.

Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами готової продукції.

Рахунок 26 "Готова продукція" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

23

"Виробництво"

20

"Виробничі запаси"

25

"Напівфабрикати"

22

"Малоцінні та швидкозношувані предмети"

23

"Виробництво"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

79

"Фінансові результати"

42

"Додатковий капітал"

71

"Інший операційний дохід"

80

"Матеріальні витрати"

 

 

84

"Інші операційні витрати"

 

 

85

"Інші затрати"

 

 

90

"Собівартість реалізації"

 

 

92

"Адміністративні витрати"

 

 

93

"Витрати на збут"

 

 

94

"Інші витрати операційної діяльності"

 

 

99

"Надзвичайні витрати"
загрузка...