загрузка...
 
Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані"; План рахунків бухгалтерського обліку
Повернутись до змісту

Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані"

На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані" ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена векселями.

Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані" має такі субрахунки:

341 "Короткострокові векселі, одержані в національній валюті"
342 "Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті"

На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані" за дебетом відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за іншими операціями, за кредитом - отримання коштів у погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем.

Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

36

"Розрахунки з покупцями тазамовниками"

30

"Каса"

31

"Рахунки в банках"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

45

"Вилучений капітал"

50

"Довгострокові позики"

46

"Неоплачений капітал"

60

"Короткострокові позики"

70

"Доходи від реалізації"

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

71

"Іншій операційний дохід"

73

"Інші фінансові доходи"

64

"Розрахунки за податками йплатежами"

74

"Інші доходи"

 

 

68

"Розрахунки за іншими операціями"

 

 

84

"Інші операційні витрати"

 

 

85

"Інші затрати"

 

 

94

"Інші витрати операційної діяльності"

 

 

97

"Інші витрати"

 

 

99

"Надзвичайні витрати"
загрузка...