загрузка...
 
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань ; Рахунок 40 "Статутний капітал"; План рахунків бухгалтерського обліку
Повернутись до змісту

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидностей власного капіталу - статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.

Рахунок 40 "Статутний капітал"

Рахунок 40 "Статутний капітал" призначено для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства.

За кредитом рахунку 40 "Статутний капітал" відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо.

Рахунок 40 "Статутний капітал" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

41

"Пайовий капітал"

41

"Пайовий капітал"

45

"Вилучений капітал"

42

"Додатковий капітал"

46

"Неоплачений капітал"

43

"Резервний капітал"

67

"Розрахунки з учасниками"

44

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

 

 

46

"Неоплачений капітал"

 

 

67

"Розрахунки з учасниками"
загрузка...