загрузка...
 
Рахунок 41 "Пайовий капітал" ; План рахунків бухгалтерського обліку
Повернутись до змісту

Рахунок 41 "Пайовий капітал"

Рахунок 41 "Пайовий капітал" призначено для обліку й узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами.

Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на рахунку 41 "Пайовий капітал" обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства.

Аналітичний облік за рахунком 41 "Пайовий капітал" ведеться за видами капіталу.

Рахунок 41 "Пайовий капітал" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

30

"Каса"

10

"Основні засоби"

31

"Рахунки в банках"

11

"Інші необоротні матеріальні активи"

40

"Статутний капітал"

44

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

12

"Нематеріальні активи"

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

67

"Розрахунки з учасниками"

 

 

15

"Капітальні інвестиції"

 

 

20

"Виробничі запаси"

 

 

21

"Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

 

 

22

"Малоцінні та швидкозношувані предмети"

 

 

28

"Товари"

 

 

30

"Каса"

 

 

31

"Рахунки в банках"

 

 

35

"Поточні фінансові інвестиції"

 

 

40

"Статутний капітал"

 

 

42

"Додатковий капітал"

 

 

44

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

 

 

50

"Довгострокові позики"

 

 

60

"Короткострокові позики"

 

 

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

 

 

66

"Розрахунки з оплати праці"

 

 

67

"Розрахунки з учасниками"

 

 

68

"Розрахунки за іншими операціями"
загрузка...