загрузка...
 
Рахунок 45 "Вилучений капітал" ; План рахунків бухгалтерського обліку
Повернутись до змісту

Рахунок 45 "Вилучений капітал"

На рахунку 45 "Вилучений капітал" ведеться облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.

За дебетом рахунку 45 "Вилучений капітал" відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом - вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Рахунок 45 "Вилучений капітал" має такі субрахунки:

451 "Вилучені акції"
452 "Вилучені вклади й паї"
453 "Інший вилучений капітал"

Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв).

Рахунок 45 "Вилучений капітал" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

30

"Каса"

30

"Каса"

31

"Рахунки в банках"

31

"Рахунки в банках"

34

"Короткострокові векселі одержані"

40

"Статутний капітал"

42

"Додатковий капітал"

50

"Довгострокові позики"

46

"Неоплачений капітал"

52

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

 

 

60

"Короткострокові позики"

 

 

62

"Короткострокові векселі видані"

 

 
загрузка...