загрузка...
 
Рахунок 46 "Неоплачений капітал" ; План рахунків бухгалтерського обліку
Повернутись до змісту

Рахунок 46 "Неоплачений капітал"

Рахунок 46 "Неоплачений капітал" призначено для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.

За дебетом рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом - погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства.

Рахунок 46 "Неоплачений капітал" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

30

"Каса"

10

"Основні засоби"

31

"Рахунки в банках"

11

"Інші необоротні матеріальні активи"

40

"Статутний капітал"

42

"Додатковий капітал"

12

"Нематеріальні активи"

45

"Вилучений капітал"

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

 

 

15

"Капітальні інвестиції"

 

 

20

"Виробничі запаси"

 

 

21

"Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

 

 

22

"Малоцінні та швидкозношувані предмети"

 

 

28

"Товари"

 

 

30

"Каса"

 

 

31

"Рахунки в банках"

 

 

34

"Короткострокові векселі одержані"

 

 

35

"Поточні фінансові інвестиції"

 

 

40

"Статутний капітал"

 

 

42

"Додатковий капітал"

 

 

50

"Довгострокові позики"

 

 

51

"Довгострокові векселі видані"

 

 

52

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

 

 

60

"Короткострокові позики"

 

 

62

"Короткострокові векселі видані"

 

 

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

 

 

66

"Розрахунки з оплати праці"

 

 

67

"Розрахунки з учасниками"

 

 

68

"Розрахунки за іншими операціями"
загрузка...