загрузка...
 
Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"; План рахунків бухгалтерського обліку
Повернутись до змісту

Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

На рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" ведеться облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна допомога).

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб тощо.

За кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" відображаються кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів, за дебетом - використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та витрат провадиться за їх призначенням та джерелами надходжень.

Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

15

"Капітальні інвестиції"

10

"Основні засоби"

30

"Каса"

11

"Інші необоротні матеріальні активи"

31

"Рахунки в банках"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

12

"Нематеріальні активи"

15

"Капітальні інвестиції"

42

"Додатковий капітал"

20

"Виробничі запаси"

60

"Короткострокові позики"

21

"Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

64

"Розрахунки за податками й платежами"

22

"Малоцінні та швидкозношувані предмети"

66

"Розрахунки з оплати праці"

69

"Доходи майбутніх періодів"

30

"Каса"

71

"Інший операційний дохід"

31

"Рахунки в банках"

74

"Інші доходи"

60

"Короткострокові позики"

 

 

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

 

 

64

"Розрахунки за податками й платежами"

 

 

68

"Розрахунки за іншими операціями"
загрузка...