загрузка...
 
Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками" ; План рахунків бухгалтерського обліку
Повернутись до змісту

Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками"

Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками" призначено для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов'язані з розподілом прибутку (дивіденди тощо).

За кредитом рахунку 67 "Розрахунки з учасниками" відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства, за дебетом - її зменшення (погашення), в тому числі реінвестування доходів тощо.

Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками" має такі субрахунки:

671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"
672 "Розрахунки за іншими виплатами"

На субрахунку 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами" обліковують дивіденди, нараховані власникам простих та привілейованих акцій (часток у статутному капіталі) за рахунок прибутку або інших, передбачених установчими документами, джерел.

На субрахунку 672 "Розрахунки за іншими виплатами" підприємства ведуть облік інших виплат, нарахованих засновникам та учасникам за користування майном, зокрема земельним і майновим паєм, а також виплат у зв'язку з одержанням належної вибулому учаснику (засновнику) частини активів підприємства.

Аналітичний облік ведеться за кожним засновником та учасником та за видами виплат.

Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

30

"Каса"

40

"Статутний капітал"

31

"Рахунки в банках"

41

"Пайовий капітал"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

44

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

40

"Статутний капітал"

41

"Пайовий капітал"

 

 

46

"Неоплачений капітал"

 

 

64

"Розрахунки за податками й платежами"

 

 

70

"Доходи від реалізації"

 

 

71

"Інший операційний дохід"

 

 

73

"Інші фінансові доходи"

 

 

74

"Інші доходи"

 

 
загрузка...